Copyright eller på dansk ophavsret, er det regelsæt, der beskytter ”værker”.

Værker kan være bøger, film, musik, fotografier og malerier – men også software, brugskunst, bygningsværker og koreografi falder ind under ophavsrettens værksbegreb. Beskyttelsen varer indtil 70 år efter ophavsmandens død.

Ophavsretten beskytter også kreative produkter, som ikke er deciderede værker, men som alligevel opnår en såkaldt ”naboretlig” beskyttelse. Det drejer sig blandt andet om fremførelse af musik, lyd-og billedoptagelser, databaser og pressemeddelelser. Disse er dog beskyttet i kortere tid - f.eks. 15 år for databaser og 50 år for fremførelse af musiknumre.

Imodsætning til andre immaterielle rettigheder, kræver den ophavsretlige beskyttelse ingen registrering. Ophavsretten opstår automatisk, så snart værket er skabt. Ophavsretten yder dog ikke en idébeskyttelse. Beskyttelse kræver således, at der er sket en konkret udformning af værket. En idé er ikke nok.

Ophavsretten giver eneret til at fremstille eksemplarer af værket, samt eneret til at tilgængeliggøre værket over for offentligheden – f.eks. ved salg, udlejning og offentlig fremførelse. Der er dog visse indskrænkninger i denne ret – f.eks. er det tilladt at citere fra et ophavsbeskyttet værk, ligesom det er tilladt at kopiere et værk til privat brug.

Ophavsretten medfører endvidere, at ophavsmanden har ret til at blive navngivet, når hans værk anvendes, og at værket ikke må anvendes eller ændres på en måde, som er krænkende for ophavsmanden. Dette er udtryk for henholdsvis paternitetsretten og respektretten – til sammen kaldet de ideelle rettigheder eller droit moral.

Andre former for beskyttelse

Der findes andre beskyttelsesmuligheder, som kan supplere eller træde i stedet for copyright

Patenter der beskytter opfindelser, som adskiller sig væsentligt fra kendt teknik

Brugsmodeller der beskytter mindre tekniske nyskabelser

Varemærkerettigheder der beskytter virksomheders særlige kendetegn typisk i form af navne og logoer

Designrettigheder der beskytter et produkts udseende, det vil sige produktets form, konturer og farve.

Kontakt vores specialister
Vi er klar til at besvare dine spørgsmål ➤ KONTAKT OS