Ved at registrere dit design kan du beskytte dit produkts udformning og udseende i op til 25 år.

Beskyttelsen dækker hele designets visuelle helhedsindtryk dvs. linjer, konturer, farver, form og struktur. .

Hvis andre krænker dit design, er det muligt at få nedlagt forbud mod fremstilling, salg, import eller udlejning af samme eller lignende produkter. Herudover kan du få tilkendt erstatning for dit tab.

Indenfor EU er det muligt at beskytte design i alle 28 medlemslande med blot en enkelt ansøgning.

Du bør beskytte dit design, hvis
* Du gerne vil sikre dig eneret til at benytte designet
* Du ønsker at sælge dine produkter i andre lande
* Du gerne vil sælge rettighederne eller licensere dem til andre
* Du gerne vil stå stærkere, hvis andre kopierer eller efterligner dit design

Sådan kommer du videre:
* Bestil ➤ DANSK DESIGNBESKYTTELSE
* Bestil ➤ EU DESIGNBESKYTTELSE

Få hjælp til at beskytte dit design
Kontakt vores specialister ➤ KONTAKT OS