logo

International designbeskyttelse

Et godt design være med til at styrke din virksomhed og øge din konkurrenceevne på markedet. Ved at beskytte designet internationalt kan du sikre dig, at rettighederne er beskyttet på tværs af grænser.

Du kan for eksempel vælge at ansøge om designbeskyttelse i hele EU eller ansøge direkte i hvert af de lande, hvor du ønsker beskyttelse.

Hvis du ønsker at ansøge om designbeskyttelse i mange forskellige lande på én gang, kan du benytte Hague-systemet. Dette kan spare tid og penge i forhold til at søge om beskyttelse i hvert enkelt land.

Læg en strategi

En designstrategi er en overordnet plan eller tilgang til at beskytte og udnytte et design.

En god designstrategi skal først og fremmest være sammenhængende med virksomhedens overordnede strategi og mål. Det er vigtigt at overveje, hvilke mål man ønsker at opnå med sit design, f.eks. øget salg, brand awareness eller differentiering fra konkurrenterne. Derefter kan man evaluere forskellige muligheder for beskyttelse af designet og vælge den mest hensigtsmæssige strategi.

En god designstrategi skal også tage højde for lovgivningen i de relevante lande og sikre, at man overholder de relevante krav og procedurer for at opnå beskyttelse af designet.

Man skal også overveje, hvordan man bedst kan udnytte sit design, f.eks. gennem licensaftaler eller andre former for samarbejde.

Endelig skal en god designstrategi også være dynamisk og tilpasses i takt med ændringer i markedet, teknologien og lovgivningen. Man skal være opmærksom på nye trusler og muligheder og justere sin strategi derefter.

Stærk designbeskyttelse i EU

Når du registrerer dit design i EU, dækker beskyttelsen hele EU-området, som omfatter 27 medlemslande.

En designregistrering i EU er gyldig i op til 25 år, hvilket er længere end i mange andre lande. Dette giver dig mulighed for at udnytte dit design i lang tid, uden at du behøver at bekymre dig om, at blive udkonkurreret af kopiprodukter.

For at opnå designbeskyttelse skal dit design være nyt og have individuel karakter, hvilket betyder, at det ikke må være en almindelig generisk form. Designet skal adskille sig væsentligt fra eksisterende designs.

Tegningerne eller billederne, der følger med ansøgningen, skal være klare og tydelige og vise designet fra alle vinkler. Det skal være let at se, hvordan designet ser ud, og det skal være muligt at forstå alle detaljer i designet.

Det kan være en god idé at søge professionel hjælp fra en advokat for at sikre, at din ansøgning er korrekt udfyldt og indsendt i overensstemmelse med de relevante krav og standarder.

  • Bestil EU Designbeskyttelse

Hague-systemet

Hague-systemet er et internationalt ansøgningssystem, som gør det muligt at ansøge om designbeskyttelse i flere lande med blot en enkelt ansøgning.

Hauge-systemet omfatter i øjeblikket over 90 lande.

En international designansøgning skal indeholde oplysninger om ansøgeren, en beskrivelse af designet, samt eventuelle tegninger eller billeder af designet.

Efter modtagelse af ansøgningen foretager WIPO en formel undersøgelse og sender ansøgningen videre til de nationale myndigheder i de lande, hvor ansøgeren ønsker beskyttelse for sit design. Hvis ansøgningen godkendes i disse lande, vil designet blive beskyttet i en bestemt periode (typisk 15 - 25 år).

Det kan dog være komplekst og kræve ekspertise at navigere i de forskellige lovgivninger og procedurer i hvert land. Derfor kan det være en god idé at søge professionel hjælp, når man ansøger om international designbeskyttelse.

Designbeskyttelse i USA

Hvis du vil ansøge om designbeskyttelse i USA, skal du være opmærksom på at design beskyttes som "design patents" i USA. En ansøgning om designbeskyttelse skal derfor udarbejdes efter samme principer, som en patentansøgning.

For at opnå et US Design Patent skal du indsende en ansøgning til United States Patent and Trademark Office (USPTO), med illustrationer og beskrivelse af designet. USPTO undersøger herefter ansøgningen for at sikre, at designet er nyt, originalt og ikke tidligere offentliggjort eller beskyttet.

Hvis ansøgningen kan godkendes, udsteder USPTO et design patent, som giver indehaveren en eksklusiv ret til at bruge og besidde designet i USA i op til 15 år.

Det kan tage flere måneder eller endda år at få et design patent i USA, og processen kan være kompleks. Det er derfor en god idé at søge professionel hjælp fra en patentadvokat, der kan hjælpe dig med at navigere i processen og øge dine chancer for succes.

GRATIS RÅD OG VEJLEDNING

Træk på vores specialisters store viden og erfaring med rettighedsbeskyttelse i hele verden.

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid. Det er naturligvis helt gratis.

Du kan også ringe til os på 70 22 88 68

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.