logo

Undgå at overtræde patentrettigheder

Det kan være særdeles risikabelt at krænke andres patentrettigheder.

I sager om patentkrænkelse vil patentindehaveren typisk gå efter at få nedlagt forbud mod fremstilling og salg af de krænkende produkter. Herudover vil der også rutinemæssigt blive fremsat krav om tilbagekaldelse eller tilintetgørelse af de krænkende produkter, og krav om erstatning for det tab, som patentindehaveren har lidt, som følge af krænkelserne. I yderst fald kan dette medføre, at den krænkende virksomhed er tvunget til at lukke.

Hvis du modtager underretning om, at du krænker andres patentrettigheder, er det meget vigtigt, at du hurtigt søger professionel bistand.

Rettigheder.dk er en del af Otello Advokatfirma, som yder specialiseret rådgivning om beskyttelse og håndhævelse af rettigheder. Vi fører sager ved domstole og voldgiftsretter, og yder bistand i forbindelse med sager ved internationale myndigheder og klagenævn.

Er dit patent blevet krænket?

Der er typisk flere forskellige reaktionsmuligheder, som må tilpasses den konkrete situation.

Hvis man vil have stoppet krænkelsen hurtigt, kan man få nedlagt et midlertidigt forbud, som efterfølgende opfølges af et forbud. Derudover har man mulighed for at blive tilkendt erstatning for den økonomiske skade, som man har lidt på baggrund af krænkelsen.

Om der i en konkret situation er tale om en krænkelse, bestemmes af patentkravene dvs. de tekniske krav et patent er udstedt på baggrund af. Falder den konkrete brug indenfor de udstedte patentkrav, foreligger der som udgangspunkt en krænkelse af patentet, og dermed vil patentindehaveren være berettiget til at forbyde brugen og få erstatning for krænkelsen.

Fastlæggelsen af hvilken konkret brug (produkter, fremgangsmåder mv.) der udgør en krænkelse af et patent, er ofte vanskelig, og kræver en fortolkning af patentkravene med henblik på at fastlægge indholdet og dermed beskyttelsesomfanget af patentet.

Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister og få en gratis vurdering af din sag.

Se i øvrigt vores vidensdokument Krænkelser

Kontakt os

KONTAKT OS

Få råd og vejledning fra vores erfarne specialister

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

70 22 88 68

Mandag til fredag fra 8:00 - 16:00

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.