logo

Krænkelser af patenter

Det kan være særdeles risikabelt at krænke patentrettigheder.

I sager om patentkrænkelser vil patentindehaveren typisk gå efter at få nedlagt forbud mod fremstilling og salg af de krænkende produkter. Herudover vil der også rutinemæssigt blive fremsat krav om tilbagekaldelse eller tilintetgørelse af de krænkende produkter, og krav om erstatning for det tab, som patentindehaveren har lidt, som følge af krænkelserne.

Hvis du modtager underretning om, at du krænker andres patentrettigheder, er det meget vigtigt, at du hurtigt søger professionel bistand.

Er dit patent blevet krænket?

Der er typisk flere forskellige reaktionsmuligheder, som må tilpasses den konkrete situation.

Hvis man vil have stoppet krænkelsen hurtigt, kan man få nedlagt et midlertidigt forbud, som efterfølgende opfølges af et forbud. Derudover har man mulighed for at blive tilkendt erstatning for den økonomiske skade, som man har lidt på baggrund af krænkelsen.

Om der i en konkret situation er tale om en krænkelse, bestemmes af patentkravene dvs. de tekniske krav et patent er udstedt på baggrund af. Falder den konkrete brug indenfor de udstedte patentkrav, foreligger der som udgangspunkt en krænkelse af patentet, og dermed vil patentindehaveren være berettiget til at forbyde brugen og få erstatning for krænkelsen.

Fastlæggelsen af hvilken konkret brug (produkter, fremgangsmåder mv.) der udgør en krænkelse af et patent, er ofte vanskelig, og kræver en fortolkning af patentkravene med henblik på at fastlægge indholdet og dermed beskyttelsesomfanget af patentet.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en gratis vurdering af din sag.

GRATIS RÅD OG VEJLEDNING

Træk på vores specialisters store viden og erfaring med rettighedsbeskyttelse i hele verden.

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid. Det er naturligvis helt gratis.

Du kan også ringe til os på 70 22 88 68

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.