logo

Pas godt på dit varemærke

Et varemærke kræver både opmærksomhed og aktiv handling. Hvis man forholder sig passivt eller undlader at bruge sit varemærke, kan man risikere at miste rettighederne.

Brugspligt

Hvis indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år efter registreringen har gjort reel brug af varemærket, kan registreringen ophæves. Tilsvarende gælder, hvis brugen af et varemærke har været ophørt uden afbrydelser i 5 år, medmindre der foreligger rimelig grund til at brug ikke har fundet sted.

Et varemærke bortfalder ikke af sig selv, som følge af manglende brug. Registreringen kan kun ophæves, hvis der indgives en anmodning om ophævelse. Ofte er det en konkurrent, som for selv at kunne registrere og anvende et lignende mærke, begærer registreringen ophævet eller begrænset.

Overvågning

En varemærkeregistrering beskytter ikke automatisk mod, at der registreres identiske eller forvekslelige varemærker.

I princippet kan der registreres et varemærke, som er identisk med et ældre varemærke, hvis indehaveren af det ældre varemærke ikke protesterer mod registreringen.

Hos rettigheder.dk tilbyder vi at overvåge dine varemærker for dig, så du ikke selv behøver at gøre det. Du vil løbende modtage rapporter, som indeholder nye varemærkeansøgninger, der er relevante for dig.

Fornyelse

Et registreret varemærke skal fornyes hvert 10. år. Hvis mærket ikke bliver fornyet, ophører registreringen og dermed bortfalder beskyttelsen.

Ændringer af mærket

Mange varemærker bliver ændret efter registreringen. Det gælder særligt for logoer (figurmærker), som ofte moderniseres og tilpasses efter tidens tendenser.

Bruger man sit varemærke i en anden form end den, hvori mærket er registreret, risikerer man at få problemer med at opfylde brugspligten.

Licensaftaler

Du kan tjene penge på dit varemærke ved at give andre en licens til at udnytte rettighederne.

En licensaftale er kendetegnet ved, at indehaveren af en rettighed (licensgiver) giver en virksomhed eller person (licenstager) tilladelse til at udnytte rettigheden mod betaling (licensafgift).

Bestil online

Dansk Varemærke ®

Beskyt navn, logo eller slogan i Danmark

5.000,- ekskl. moms

Bestil

EU Varemærke ®

Beskyt navn, logo eller slogan i alle 27 EU-medlemslande (inklusiv Danmark)

10.375,- ekskl. moms

Bestil

UK varemærke ®

Beskyt navn, logo eller slogan i UK

5.750,- ekskl. moms

Bestil

GRATIS RÅD OG VEJLEDNING

Træk på vores specialisters store viden og erfaring med rettighedsbeskyttelse i hele verden.

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid. Det er naturligvis helt gratis.

Du kan også ringe til os på 70 22 88 68

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.