Varemærket er det særlige kendetegn, som dine kunder kender dig på.

De mest almindelige varemærker er logoer, firmanavne, produktnavne og domænenavne, men det kan også være et 3-dimensionelt mærke, en lyd eller en farve.

Hvis dit varemærke krænkes, er det muligt at få nedlagt forbud. Du kan endvidere få erstatning for et eventuelt tab eller et rimeligt vederlag for den uberettigede brug af dit mærke.

Du bør registrere dit varemærke, hvis:
* Du vil sikre dig eneretten til at bruge et bestemt navn, logo, slogan eller domænenavn
* Du ønsker at sælge dine produkter i udlandet eller på internettet
* Du har et mål om at skabe et nyt "brand"
* Du gerne vil stå stærkere, hvis andre krænker dit navn, logo eller domænenavn

Sådan kommer du videre:
* Bestil online ➤ DANSK VAREMÆRKE
* Bestil online ➤ EU VAREMÆRKE

Få hjælp til at beskytte dit varemærke
Kontakt vores specialister ➤ KONTAKT OS