Et patent giver dig mulighed for at forbyde andres kommercielle udnyttelse af din opfindelse.

Et patent kan således sikre at andre ikke producerer, importerer, sælger eller markedsfører dit produkt i de lande, hvor patentet gælder.

Med et patent får du desuden dokumentation for din opfindelse. Du har dermed bedre muligheder for at forhindre at andre får patent på din ide.

Disse fordele kan tilmed udnyttes uden at du selv behøver at producere eller sælge opfindelsen. Mange opfindere vælger således at sælge patentrettighederne eller at give andre en licens til at udnytte rettighederne til opfindelsen.

Patentbeskyttelsen er gældende i indtil 20 år efter patentansøgningens indlevering. I praksis ophører mange patenter tidligere, idet mange vælger at stoppe de årlige fornyelser, når patentet ikke længere har kommerciel eller strategisk værdi. Når patentbeskyttelsen er ophørt, kan andre som udgangspunkt frit udnytte opfindelsen.

Hvis dit patent krænkes, er det muligt at få nedlagt forbud mod fremstilling, salg, import og udlejning af de krænkende produkter. Herudover kan du få tilkendt erstatning for et eventuelt tab.

Spørg vores patentspecialister
Kontakt vores specialister her ➤ KONTAKT OS