logo

Design

Design kan være alt fra en simpel hverdagsgenstand som en stol eller en kop, til komplekse produkter som en bil eller et fly.

Design er ikke blot et spørgsmål om æstetik, men også om funktionalitet, ergonomi, bæredygtighed og brugeroplevelse.

For at opnå succes med design, er det vigtigt at have en god forståelse af målgruppen. Det er også afgørende at have en klar og veldefineret idé om produktet, som inkluderer alt fra funktionalitet til design og branding.

Designet et dit brand

Design er en vigtig del af mange virksomheders identitet og succes. Det er gennem design, at virksomheden kan kommunikere sit budskab og adskille sig fra konkurrenterne.

Design handler ikke kun om at skabe noget, der ser godt ud, men også om at tage hensyn til brugervenlighed, funktionalitet og branding.

En af fordelene ved at investere i nye design er, at det kan hjælpe med at forbedre produktets funktionalitet og brugervenlighed.

Nye designs kan også være mere omkostningseffektive at producere og transportere, hvilket kan føre til besparelser og forbedret konkurrenceevne.

Investering i nye design også kan hjælpe med at øge virksomhedens omdømme og brandværdi.

Hvem ejer designet?

Det er vigtigt at fastlægge, hvem der ejer et design, da det kan have konsekvenser for rettighederne til designet og for den måde, det kan bruges på. Her er nogle vejledende retningslinjer:

Hvis designet er udviklet efter aftale med en virksomhed, vil der ofte være en kontrakt, som fastlægger, hvem der ejer designet.

Hvis designet er skabt i forbindelse med et ansættelsesforhold, vil det normalt være arbejdsgiveren, der ejer rettighederne til designet.

Hvis designet er originalt og udtrykker en vis grad af kreativitet og originalitet, kan det være omfattet af ophavsret. I så fald vil den person, der skabte designet, som udgangspunkt have ophavsretten til det.

 • Kontakt vores specialister

Husk beviset for dit design

Det er en god idé at dokumentere hele designprocessen og opbevarer oplysningerne sikkert, så man senere kan bevise rettighederne i tilfælde af eventuelle tvister.

Dokumentationen kan inkludere alt fra skitser og tegninger, til prototyper og CAD-filer. Det er vigtigt at notere datoer og tidspunkter på hver version af designet, så du kan bevise, at du var den første til at skabe det.

Hvorfor er det vigtigt? For det første kan det hjælpe med at forhindre andre i at kræve ejerskab af dit design.

For det andet kan det hjælpe med at styrke din sag, hvis der opstår en tvist om dit design.

Endelig kan dokumentationen også hjælpe med at sikre, at dit design er beskyttet mod kopiering og efterligning.

 • Bestil EU designregistrering


International beskyttelse

Hague-systemet er en international ordning, der gør det muligt at ansøge om registrering af design i flere lande samtidigt.

Herved kan man spare både tid og penge, da det kan være en besværlig og dyr proces at ansøge i hvert enkelt land individuelt.

Det er imidlertid ikke alle lande, der er medlemmer af Haague-systemet. Dette kan betyde, at der også skal indleveres nationale ansøgninger i en række lande, hvis du ønsker at beskytte dit design internationalt.

Det er vigtigt at være opmærksom på særlige nationale krav, når man ansøger om designbeskyttelse i forskellige lande. I USA kræver patent- og varemærkestyrelsen (USPTO) for eksempel, at tegningerne opfylder visse specifikke krav.

 • Mere om international beskyttelse

Ofte stillede spørgsmål om design

• Hvordan sikres design mod kopiering?

Der er flere måder at sikre sig mod kopiering af design, herunder

 • Patentbeskyttelse: Hvis dit design løser et teknisk problem, kan du overveje at ansøge om patentbeskyttelse. Dette vil give dig en eksklusiv ret til at producere og sælge dit design i en vis periode. Vi kan hjælpe dig med at afgøre, om dit design er patenterbart, og hvordan du kan ansøge om patentbeskyttelse.

 • Ophavsret: Hvis dit design er en original kunstnerisk eller litterær skabelse, kan det være beskyttet af ophavsret. Du bør dog overveje at registrere dit design hos de relevante myndigheder for at sikre dig yderligere beskyttelse.

 • Designregistrering: I mange lande kan du registrere dit design hos en registreringsmyndighed. Dette vil give dig eksklusiv ret til at bruge og producere dit design i en vis periode.

 • Hold dit design hemmeligt: Hvis dit design er særligt unikt og svært at kopiere, kan du overveje at holde det hemmeligt, indtil du er klar til at lancere det på markedet. Dette vil gøre det sværere for andre at kopiere dit design.

 • Overvåg markedet: Hold øje med markedet og undersøg, om der er nogen, der producerer eller sælger et lignende design. Hvis du ser nogen, der kopierer dit design, kan du overveje at tage juridiske skridt for at beskytte dine rettigheder.

Det er en god idé at konsultere en advokat, der har erfaring med designrettigheder, for at få rådgivning om, hvordan du bedst kan beskytte dit design.

Kontakt en specialist

• Hvad er fordelene ved designbeskyttelse?

Der er flere gode grunde til at beskytte dit design:

 • Beskyttelse af investeringen: Hvis du har brugt tid og penge på at udvikle et design, er det vigtigt at beskytte din investering ved at registrere det og opnå eksklusiv ret til at bruge og markedsføre designet. På denne måde kan du forhindre andre i at drage fordel af dit arbejde og kopiere dit design til deres egen fordel.

 • Konkurrencefordel: Ved at beskytte dit design kan du få en konkurrencefordel på markedet. Den eksklusiv ret til at producere og sælge dit design, kan hjælpe dig med at differentiere dine produkter og øge deres værdi og appel over for kunderne.

 • Beskyttelse af omdømme: Hvis andre kopierer dit design og sælger det under deres eget navn, kan det skade dit omdømme og din troværdighed. Ved at beskytte dit design kan du forhindre andre i at drage fordel af dit gode omdømme og skade dit brand.

 • Øget værdi: Hvis du har planer om at sælge din virksomhed eller dit design på et senere tidspunkt, vil et beskyttet design normalt have en højere værdi end et design, der ikke er beskyttet. Dette kan øge værdien af din virksomhed og give dig en bedre mulighed for at opnå en højere pris ved salg.

I det hele taget kan beskyttelse af dit design give dig en stærkere position på markedet og beskytte din investering i produktudvikling.

Kontakt en specialist

• Hvad er designregistrering?

Designbeskyttelse er en form for immateriel ejendomsret, der giver ejeren af et design eksklusive rettigheder til at fremstille, bruge og sælge det beskyttede design i en bestemt periode.

Designbeskyttelse kan opnås ved at ansøge om en designregistrering hos en national eller international myndighed, afhængigt af den ønskede jurisdiktion.

Designregistreringen dækker de visuelle elementer af et produkt eller en genstand, såsom dens form, mønster, farve, ornamentik og andre dekorative aspekter.

For at få en designregistrering skal designet opfylde visse betingelser, herunder være originalt og have en adskillelse. Når designet er registreret, vil ejeren have eksklusive rettigheder til at bruge og sælge designet i den fastsatte periode.

Designbeskyttelse kan give virksomheder, der investerer i udvikling og en innovation en vigtig konkurrencefordel. Det kan også give forbrugerne en garanti for, at et produkt med et bestemt design er af høj kvalitet og oprindelse, og at der ikke er tale om billig kopi eller efterligning.

Kontakt en specialist

• Hvilke design kan beskyttes?

Designbeskyttelse kan gives til forskellige typer af design, herunder:

 • Produktdesign: Designbeskyttelse kan gives til det overordnede udseende af et produkt, herunder dets form, konturer, farver, mønstre og ornamentik. Eksempler på produkter, der kan beskyttes af designrettigheder, omfatter tøj, møbler, smykker, biler og elektronik.

 • Grafisk design: Designbeskyttelse kan også gives til grafisk design, herunder logoer, emballage, webdesign og andre visuelle elementer.

 • Industridesign: Designbeskyttelse kan også gives til industriel design, herunder design af maskiner, udstyr og andre tekniske genstande.

Det er vigtigt at bemærke, at for at kunne opnå designbeskyttelse, skal designet opfylde visse kriterier, herunder være originalt og have en særlig visuel effekt.

Designbeskyttelse kan også være begrænset til visse typer af produkter og i visse lande. Det er derfor vigtigt at undersøge de specifikke regler og krav for designbeskyttelse i den pågældende jurisdiktion.

Kontakt en specialist

• Hvordan beskyttes design i EU?

Her er trinene, hvis du vil registrere design i EU:

 • Søg efter eksisterende designs: inden du registrerer dit design, er det en god ide at søge i designdatabaser for at sikre, at dit design ikke allerede er blevet registreret af en anden.

 • Ansøgning: Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af dit design, billeder, eventuelle tegninger og farver.

 • Betaling: Der skal betales et ansøgningsgebyr ved indleveringen af ansøgningen.

 • Vurdering: EUIPO vurderer om din ansøgning opfylder kravene for registrering. Hvis ansøgningen opfylder formalia og der ikke er andre udfordringer, vil den blive godkendt.

 • Offentliggørelse: Når din ansøgning er blevet godkendt, vil den blive offentliggjort i EUIPO's database og du vil modtage et registreringsbevis.

 • Beskyttelse: Når dit design er blevet registreret, gælder beskyttelsen i en periode på op til 25 år.

Det er værd at bemærke, at EUIPO har en række regler og krav for designregistrering:

 1. Nyhed: Dit design skal være nyt, hvilket betyder, at det ikke må have været offentliggjort eller gjort tilgængeligt for offentligheden før din ansøgning om designregistrering. Hvis dit design er blevet offentliggjort inden for 12 måneder før din ansøgning om designregistrering, kan det stadig være nyt og beskyttet.

 2. Originalitet: Dit design skal også være originalt, hvilket betyder, at det skal skille sig markant ud fra eksisterende designs på markedet.

 3. Ikke funktionelt: Dit design må ikke udelukkende være funktionelt eller teknisk i naturen. Det vil sige, at beskyttelse kun er mulig for et design, der har en vis grad af æstetisk værdi, og som ikke er udelukkende bestemt af dets funktion eller anvendelse.

 4. Lovlige aspekter: Dit design må ikke være i strid med nogen lovgivning, og det må heller ikke krænke andres rettigheder.

Det er en god ide at undersøge disse krav grundigt inden du ansøger om beskyttelse.

Kontakt en specialist

• Hvad skal bestillingen indeholde?

Din bestilling skal indeholder en kort beskrivelse af designet og oplysninger om designer.

Du kan vedhæfte op til 7 billeder eller tegninger af designet.

Billederne skal vise designet klart og tydeligt. Det er vigtigt at billederne viser designet fra alle relevante vinkler og perspektiver.

Derudover skal billederne opfylde følgende krav:

 1. De skal være i et godkendt format dvs. TIFF-, JPEG- eller PDF-format.

 2. De skal have en høj opløsning og være i sort/hvid eller farve.

 3. Hvis designet er en 3D-model, skal der være mindst seks billeder fra forskellige synsvinkler.

Hvis billederne ikke opfylder disse krav, kan ansøgningen blive afvist, eller registreringen kan være ugyldig. Det er derfor vigtigt at sørge for, at billederne er af høj kvalitet og opfylder de nødvendige krav.

Kontakt en specialist

• Er det muligt at beskytte flere design samtidigt?

Det er muligt at beskytte op til 100 forskellige design i én EU-ansøgning, så længe de alle tilhører samme produktklasse. Dette kan være en fordelagtig mulighed, hvis du har udviklet flere designs til forskellige variationer af det samme produkt.

Det er dog vigtigt at bemærke, at hvert design stadig skal opfylde de krav, der er fastsat i designlovgivningen, og at de skal være tilstrækkeligt forskellige fra hinanden for at blive godkendt som separate designs. Hvis et design ikke opfylder kravene, vil det blive afvist som en del af ansøgningen.

Det er også vigtigt at huske, at hver designansøgning kræver en separat ansøgningsgebyr, så hvis du ansøger om beskyttelse af flere designs i én ansøgning, vil gebyret være højere end for en enkelt designansøgning.

Kontakt en specialist

• Hvad dækker beskyttelsen?

Designbeskyttelse sikrer dig en ret til at forbyde andre at fremstille, bruge, sælge, importere eller eksportere produkter, der indeholder eller efterligner det beskyttede design uden din tilladelse.

Designbeskyttelsen kan omfatte forskellige aspekter af et design, herunder dets udseende, form, farver, mønstre og ornamentik. Det betyder, at andre ikke kan kopiere eller efterligne det beskyttede design uden at overtræde dine rettigheder.

Det er vigtigt at bemærke, at designbeskyttelse kun dækker det registrerede design i de lande eller regioner, hvor det er registreret. Hvis du ønsker beskyttelse i flere lande, skal du registrere dit design i hvert af de relevante lande eller regioner.

Designbeskyttelse kan give dig en betydelig fordel på markedet, da det kan gøre det sværere for konkurrenter at efterligne eller kopiere dit produkt eller design. Det kan også øge din virksomheds værdi og give dig mulighed for at licenstilbyde eller sælge dine designrettigheder til andre, hvilket kan give en ekstra indtægtskilde.

Kontakt en specialist

• Hvordan forløber processen?

Her er et overblik over de sædvanlige trin, når du vil beskytte dit design:

 • Søg efter eksisterende designregistreringer: inden du ansøger om designbeskyttelse, er det en god ide at undersøge, om der allerede eksisterer designrettigheder, som kan forhindre dig i at opnå beskyttelse. Du kan undersøge dette ved at søge i de relevante designregistre i de relevante lande.

 • Udarbejdelse af designansøgning: Designansøgningen skal normalt indeholde en beskrivelse af designet og dets anvendelse, samt tegninger eller fotografier af designet

 • Indlevering af designansøgning: Når du har udarbejdet din designansøgning, skal du indsende ansøgningen til den relevante registreringsmyndighed. Der skal normalt betales et ansøgningsgebyr ved indleveringen.

 • Behandling af din designansøgning: Din designansøgning vil blive behandlet af registreringsmyndigheden, som undersøge, om designet opfylder kravene til beskyttelse. Dette kan tage nogle få uger eller flere måneder, afhængigt af ansøgningslandet.

 • Godkendelse og offentliggørelse: Hvis din designansøgning godkendes, vil registreringsmyndigheden udstede et registreringsbevis. Din designregistrering vil også blive offentliggjort i registret.

Det skal understreges, at kravene til designansøgninger og varigheden af beskyttelsen varierer afhængigt af landet eller regionen, hvor designbeskyttelsen søges.

Det er derfor en god idé at undersøge de specifikke krav og betingelser i den pågældende jurisdiktion, inden du ansøger om designbeskyttelse.

Kontakt en specialist

• Hvad er et designpatent?

"Designpatent" anvendes kun i visse jurisdiktioner, primært i USA og Kina. I andre lande anvendes udtrykket "designregistrering" eller "designbeskyttelse".

Et designpatent er en form for immaterielretlig beskyttelse, der gives til ejere af originale, nye og ikke-trivielle designs.

Et designpatent giver ejeren en eksklusiv ret til at fremstille, sælge og bruge det beskyttede design i en bestemt periode, normalt 15 år fra udstedelsesdatoen i USA.

For at få et designpatent i USA skal du indsende en designansøgning til United States Patent and Trademark Office (USPTO). Designansøgningen skal indeholde en beskrivelse af designet og tegninger eller fotografier af designet, samt betaling af et ansøgningsgebyr.

Når din designansøgning er indsendt, vil USPTO undersøge, om designet opfylder kravene til et designpatent. Dette kan tage flere måneder eller endda år. Hvis designet godkendes, udsteder USPTO et designpatent, der giver dig eksklusive rettigheder til at fremstille, bruge og sælge det beskyttede design i 15 år.

Det er vigtigt at bemærke, at kravene til designpatenter og varigheden af beskyttelsen kan variere afhængigt af landet eller regionen, hvor beskyttelsen søges.

Kontakt en specialist

• Hvor længe gælder beskyttelsen?

Varigheden af designbeskyttelse afhænger af den type designbeskyttelse, der er valgt, og det land eller den region, hvor beskyttelsen er registreret.

I EU kan designregistreringen gælde i op til 25 år fra datoen for ansøgningen, forudsat at vedligeholdelsesgebyrerne betales. Det er vigtigt at bemærke, at designbeskyttelse udløber automatisk efter udløbsdatoen, medmindre det fornyes og opretholdes gennem betaling af de nødvendige gebyrer.

Det er også værd at bemærke, at designbeskyttelse normalt udløber tidligere, hvis du opgiver dine designrettigheder eller undlader at forfølge krænkelser af designet.

Det er derfor vigtigt at have en plan for beskyttelse og vedligeholdelse af dit design og at holde øje med udløbsdatoer for beskyttelsen.

Kontakt en specialist

• Hvor kan jeg finde oplysninger om registrerede design?

Hvis du ønsker at finde oplysninger om registrerede designs, kan du søge i databaser med designrettigheder.

Du kan søge efter registrerede designs ved hjælp af forskellige søgekriterier, såsom registreringsnummer, indehaver, designnavn og varekategori.

I Designview kan du finde oplysninger om mere end 20 mio. design i EU og en række nationale databaser.

Derudover kan du også kontakte de nationale patent- og varemærkemyndigheder i de lande, hvor du ønsker at finde oplysninger om beskyttede designs. Disse myndigheder kan også have registre over beskyttede designs i deres land.

Det er dog vigtigt at huske på, at ikke alle designs er registrerede, og nogle designs kan være beskyttet af andre rettigheder, såsom ophavsret eller patenter. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et design er beskyttet, kan du søge professionel rådgivning fra en advokat, der har erfaring med designrettigheder.

Kontakt en specialist

• Hvad er en designkrænkelse?

Krænkelser af design kan ske på forskellige måder, herunder:

 • Direkte kopiering af et design eller væsentlige dele af det

 • Udvikling af et design, der ligner eller efterligner et beskyttet design i en grad, som kan skabe risiko for forveksling blandt forbrugerne

 • Brug af et beskyttet design til at fremstille, markedsføre eller sælge varer eller tjenester uden ejerens tilladelse

Krænkelser af design kan medføre en række negative konsekvenser for indehaveren af designet, herunder tab af omsætning, omdømme og markedsandele, samt økonomisk skade. Derfor er det meget vigtigt at beskytte designrettigheder og tage skridt til at forhindre krænkelser af design.

Dette kan gøres ved at registrere designet og ved at overvåge markedet for mulige krænkelser og træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre eller stoppe sådanne krænkelser, som f.eks. ved at anlægge en forbudssag.


• Hvad gør jeg, hvis andre kopierer mit design?

Hvis andre kopierer dit design uden din tilladelse, kan du tage forskellige juridiske skridt for at beskytte dine rettigheder.

Først og fremmest kan du kontakte den person eller virksomhed, der kopierer dit design, og gøre dem opmærksomme på din designbeskyttelse og kræve, at de ophører med at kopiere eller sælge det kopierede design.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, bør du overveje at anlægge en retssag mod kopisten for at beskytte dine rettigheder. Du kan i den forbindelse søge erstatning for de tab og skader, du har lidt som følge af kopieringen af dit design, herunder mistet salg og indtjening.

Hvis dine rettigheder krænkes, er det vigtigt at søge rådgivning fra en advokat, der er specialist i designret og har erfaring med procedure ved domstolene.

Kontakt en specialist

Designregistrering i Danmark

Beskyt dit design med en designregistrering i Danmark

4.700,- ekskl. moms

Bestil

Designregistrering i EU

Beskyt dit design i alle 27 EU-lande inklusiv Danmark

6.125,- ekskl. moms

Bestil

Designregistrering i Norge

Beskyt dit design med en designregistrering i Norge

5.180,- ekskl. moms

Bestil

GRATIS RÅD OG VEJLEDNING

Træk på vores specialisters store viden og erfaring med rettighedsbeskyttelse i hele verden.

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid. Det er naturligvis helt gratis.

Du kan også ringe til os på 70 22 88 68

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.