logo

Få patent på din idé

Patenter beskytter produkter eller processer, som indeholder nye funktionelle eller tekniske aspekter.

Et patent giver dig derfor nogle unikke fordele, hvis du vil tjene penge på din idé og eventuelt sælge rettighederne til andre.

Med et patent får du en eneret til at udnytte rettighederne til din idé. Du kan dermed forbyde andre at producere, sælge og markedsføre produkter, som krænker dine rettigheder.

Tre gode grunde til at beskytte din idé

Ejerskab


Med et patent får du en eneret til at udnytte rettighederne til din idé

Effektiv beskyttelse


Du kan forbyde andre at producere, sælge og markedsføre produkter, som krænker dit patent

God forretning


Et patent kan være afgørende, hvis du vil tjene penge på din idé og eventuelt sælge rettighederne til andre

Ofte stillede spørgsmål om patenter

• Hvorfor bør jeg få patenteret min idé?

Med et patent opnår du en eneret til at udnytte rettighederne til din idé. Du kan dermed forbyde andre at producere, sælge og markedsføre produkter, som krænker dine rettigheder.

Du kan desuden mærke dine produkter med "Patent Pending", og dermed sende en klar advarsel om, at kopier og efterligninger vil blive retsforfulgt.

• Hvilke idéer kan patenteres?

Man kan få patent på produkter eller processer, der indeholder nye funktionelle eller tekniske aspekter.

Det er ikke muligt at få patent på en ide, medmindre man kan beskrive, hvordan man teknisk udfører idéen.

Opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder kan ikke anses for opfindelser, hvorfor de ikke kan patenteres.

• Hvad kræver det af få sin idé patenteret?

Din idé skal opfylde tre krav:

1) Opfindelsen skal være ny dvs. må ikke være kendt i forvejen noget sted i verden.

2) Opfindelsen skal have opfindelseshøjde og må derfor ikke være en indlysende løsning for en fagmand indenfor området.

3) Opfindelsen skal være industrielt anvendelig. Dette krav opfylder de fleste tekniske opfindelser.

• Hvad skal min patentansøgning indeholde?

En patentansøgning er noget omfattende, og består overordnet af en beskrivelse, tegninger, patentkrav og et sammendrag.

Beskrivelsen:

Beskrivelsen skal indeholde en forklaring af opfindelsen. Her forklares det, hvad der er kendt i forvejen, hvad der er det nye ved opfindelsen, samt hvilken teknisk virkning man opnår ved opfindelsen i sammenligning med den kendte teknik.

Tegninger:

Tegningerne skal indeholde illustrationer af opfindelsen. De enkelte detaljer på tegningerne forsynes med tal og/eller bogstaver, således at man kan henvise til dem i beskrivelsen. Består en tegning af mere end én figur, skal figurerne nummereres.

Patentkrav:

Patentkravende udgør de centrale elementer i patentansøgningen. De angiver, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning.

Patentkrav formuleres typisk på den måde, at det første krav beskriver opfindelsen i den bredeste forstand udelukkende ved hjælp af de tekniske træk (midler), som er nødvendige for at opfindelsen kan fungere som forklaret i beskrivelsen. I de efterfølgende patentkrav beskrives de mere detaljerede udførelsesformer af opfindelsen.

Man kan få patent på både produkter, apparater, fremgangsmåder (metoder), og anvendelser. Hvert patentkrav må dog kun angå en enkelt af disse patenttyper.

• Hvad koster et patent?

Prisen for patentregistrering afhænger af i hvilke lande du ønsker dit patent registreret:

Priserne for PCT-ansøgninger og EP-ansøgninger afhænger af, hvor mange lande man ønsker sin idé patenteret.

Priserne for patentansøgninger består af salær og et obligatorisk gebyr til registreringsmyndigheden. Priserne er anført uden moms.

• Hvor længe gælder et patent?

Patenter gælder i op til 20 år, regnet fra tidspunktet for patentansøgningens indlevering.

Det er herefter vigtigt, at man betaler det lovpligtige årsgebyr for at opretholde sin registrering.

• Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Sagsbehandlingstiden varierer meget fra land til land. Det tager som regel 6-8 måneder, men det kommer også an på hvor travlt den pågældende myndighed har på tidspunktet for indleveringen.

Det skal dog bemærkes, at du allerede fra ansøgningsdatoen har mulighed for at anvende "Patent Pending" på din idé, til advarsel for andre.

• Hvad betyder "Patent Pending"?

Når din patentansøgning er indleveret til et nationalt patentkontor eller EPO (European Patent Office), kan du mærke det produkt, som søges patentbeskyttet med "Patent Pending".

Det er særdeles vigtig at mærkning med "Patent Pending" er korrekt. Det er således ulovligt at anvende "Patent Pending", hvis der ikke er ansøgt om patent, hvis ansøgningen ikke vedrører det mærkede produkt eller hvis man har tilbagekaldt eller fået afvist patentansøgningen.

Mærket med "Patent Pending" tjener først og fremmest som en advarsel om, at produktet er på vej til at blive patentbeskyttet. Overfor forbrugerne kan mærkning med "Patent Pending" også få produktet til at fremstå som eksklusivt og unikt.

Selvom "Patent Pending" advarer om et kommende patent, har mærkningen ingen betydning for størrelsen af en eventuel erstatning i tilfælde af patentkrænkelse. Krænkelser af patenter straffes kun fra den dag, hvor patentet eller patentansøgningen er officiel publiceret.

• Hvornår krænkes et patent?

Om der i en konkret situation er tale om en krænkelse, bestemmes af patentkravene, dvs. de tekniske krav et patent er udstedt på baggrund af. Falder den konkrete brug indenfor de udstedte patentkrav, foreligger der som udgangspunkt en krænkelse af patentet, og dermed vil patentindehaveren være berettiget til at forbyde brugen og få erstatning for krænkelsen.

Fastlæggelsen af hvilken konkret brug (produkter, fremgangsmåder mv.) der udgør en krænkelse af et patent, er ofte vanskelig, og kræver en fortolkning af patentkravene med henblik på at fastlægge indholdet og dermed beskyttelsesomfanget af patentet.

Kontakt os for at få en vurdering af, om nogen krænker dit patent.

• Min patentbeskyttede opfindelse bliver brugt uden mit samtykke - hvad kan jeg gøre?

Noget af det mest risikable for en virksomhed er, at komme til at krænke andres patentrettigheder.

Når du har fået patent på en opfindelse, har du også en eneret til at benytte opfindelsen. Derfor kan du også forbyde andre virksomheder i at benytte sig af din idé.

Hvis andre virksomheder uden din tilladelse fremstiller, bruger, importerer eller sælger produkter, der enten er din opfindelse eller benytter sig af din opfindelse har du forskellige muligheder for at reagere.

Det er vigtigt at reagere hurtigt, og dette gøres nemmest gennem et midlertidigt forbud. Alternativt til dette, kan der sendes et krænkelsesbrev.

Dernæst vil du have mulighed for at gå til domstolene, med henblik på at få nedlagt et forbud, og derudover erstatning for den skade du har lidt, ved at nogen har benyttet din opfindelse uden samtykke.

Har du lyst til at vide mere om dine muligheder er du velkommen til at kontakte os til en uforpligtende samtale. Derudover kan du også blive klogere ved at læse dokumentet "krænkelser"

Få undersøgt mulighederne

Langt flere opfindelser end man skulle tro, er allerede kendt i forvejen.

Inden pantansøgningen indsendes, er det derfor en god idé at undersøge, om opfindelsen allerede er helt eller delvis kendt.

En nyhedsundersøgelse kan give dig et bedre beslutningsgrundlag og en større sikkerhed for din patentansøgning.

Bestil nyhedsundersøgelse

Brugsmodeller

En brugsmodel svarer grundlæggende til et patent. Derfor benævnes brugsmodeller ofte som det "lille patent" eller "innovationspatent".

De væsentligste forskelle mellem brugsmodeller og patenter er følgende:

  • Beskedne krav for at opnå beskyttelse

  • Hurtig beskyttelse af tekniske opfindelser

  • Betydeligt billigere at opnå og opretholde end patenter.

  • Beskyttelsestiden for brugsmodeller er kortere end for patenter og varierer fra land til land (typisk 10 års varighed).

Læs mere

KONTAKT OS

Få råd og vejledning fra vores erfarne specialister

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

70 22 88 68

Mandag til fredag fra 8:00 - 16:00

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.