logo

Internationalt patent

Patenter er nationale rettigheder. For at opnå et international patent, skal man derfor ansøge i hvert af de lande, hvor man ønsker en eneret til at udnytte opfindelsen. Dette gøres som udgangspunkt ved at indlevere en patentansøgning på det nationale sprog i hvert enkelt land, hvor man ønsker beskyttelse.

Der findes heldigvis regionale og internationale patentsystemer, som gør det både lettere og billigere at opnå patentbeskyttelse i flere lande. Internationalt er den væsentligste Patent Cooperation Treaty (PCT).

Mange starter med at indlevere en dansk ansøgning, som herefter danner grundlag for en international eller europæisk ansøgning.

Husk denne dato

Prioritetsdatoen er den dato, hvor en ansøger første gang har indleveret en patentansøgning i et bestemt land eller hos en bestemt patentmyndighed.

Prioritetsdatoen er vigtig, fordi det er denne dato, der bruges til at bestemme, om en senere indgivet patentansøgning er ny og opfindelsen derfor patenterbar.

Hvis du ønsker at beskytte din opfindelse eller design i flere lande, kan du udnytte prioritetsprincippet.

Dette princip giver ansøgeren. mulighed for at opnå samme prioritet som deres oprindelige ansøgning i andre lande, så længe de indgiver deres ansøgning inden for en bestemt tidsramme. På den måde kan de undgå at miste deres prioritet og potentielt miste muligheden for at opnå beskyttelse i andre lande.

Prioritetsdatoen kan også være vigtig, hvis der er andre, der prøver at opnå patentbeskyttelse for en lignende opfindelse eller design. Hvis to eller flere patentansøgere prøver at opnå patentbeskyttelse for samme opfindelse eller design, vil prioriteringsdatoen være afgørende for at afgøre, hvem der har førsteretten til opfindelsen eller designet.

Hvis man ønsker at få prioritet for sin ansøgning i andre lande, skal man ansøge indenfor 12 måneder fra den oprindelige ansøgningsdato. Det betyder, at hvis man ansøger om patent i Danmark den 1. januar 2023, vil man have en prioritetsfrist til den 1. januar 2024 for at ansøge om patent i andre lande.

Generelt skal PCT-ansøgeren videreføre sin PCT-ansøgning til de ønskede nationale eller regionale patentansøgninger inden for 30 måneder fra prioritetstidspunktet.

PCT er vejen ud i verden

PCT-systemet, også kendt som Patent Cooperation Treaty, er en international traktat, der giver mulighed for at indlevere en enkelt international patentansøgning, som senere kan danne grundlag for at søge patentbeskyttelse i en række lande over hele verden.

PCT-systemet fungerer som en mellemstation, hvor en ansøger kan indlevere en international patentansøgning, der så kan blive sendt videre til forskellige nationale patentmyndigheder for at opnå patentbeskyttelse i de ønskede lande. Ansøgeren kan vælge at indgive sin PCT-ansøgning direkte eller inden for 12 måneder efter indlevering af en national patentansøgning.

En af de største fordele ved PCT-systemet er, at det giver ansøgere mulighed for at udskyde beslutningen om, hvilke lande de ønsker at søge patentbeskyttelse i. Dette kan give ansøgeren mere tid og fleksibilitet til at evaluere markedsmuligheder og potentielle konkurrenter, før de forpligter sig til at søge patentbeskyttelse i bestemte lande.

En anden fordel ved PCT-systemet er, at det giver mulighed for en mere omfattende vurdering af opfindelsen og dens patenterbarhed af en international patentmyndighed. Dette kan hjælpe ansøgeren med at opdage eventuelle problemer tidligt i processen, og i sidste ende øge chancerne for at opnå patentbeskyttelse.

Det er dog vigtigt at bemærke, at PCT-systemet ikke giver mulighed for at opnå en international patentbeskyttelse i sig selv. I stedet er det en midlertidig procedure, der giver ansøgeren mulighed for at kræve prioritet og søge patentbeskyttelse i forskellige lande senere hen. Ansøgeren skal stadig indgive separate patentansøgninger i de ønskede lande og betale de relevante gebyrer og afgifter.

Patent i USA

Ansøgninger om patent i USA indleveres til USPTO. Patentansøgningen skal indeholde en beskrivelse af opfindelsen, tegninger, og patentkrav, der beskriver det beskyttede område og dens nyskabende træk. Ansøgningen skal også indeholde alle relevante oplysninger, såsom opfindelsens navn, opfinderens navn og adresse, og eventuelle tidligere patentansøgninger eller opfindelser, der er relateret til opfindelsen.

Efter at have indsendt patentansøgningen vil USPTO udføre en grundig undersøgelse af opfindelsen for at afgøre, om den opfylder kravene til patenterbarhed.

USPTO vil også undersøge om der allerede er tidligere patenter eller offentligt tilgængelige oplysninger om opfindelsen, der kan påvirke dens patenterbarhed. Hvis opfindelsen opfylder kravene og patentansøgningen godkendes, vil patentet blive udstedt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgningsprocessen i USA kan være både kompleks og langsommelig. Det anbefales stærkt at søge professionel rådgivning fra en patentadvokat for at sikre, at ansøgningen er i overensstemmelse med kravene og procedurerne.

Det nye enhedspatent i EU

Enhedspatentet er ny ansøgningsvej, som gør det muligt at opnå patentrettigheder i flere EU-lande på én gang. Det er en fælles patentbeskyttelse, der er gyldig i alle de deltagende EU-lande.

Enhedspatentet giver ansøgeren mulighed for at ansøge om patentbeskyttelse for opfindelser i op til 25 EU-lande på én gang. Det betyder, at ansøgeren kun skal betale gebyr og udfylde dokumentation én gang, i stedet for at skulle gøre det for hver enkelt EU-medlemsstat. Dette kan spare både tid og penge.

I forbindelse med enhedspatentet er der oprettet en patentdomstol, der er ansvarlig for at håndhæve patentrettighederne og afgørelsen af tvister. Domstolen har en central afdeling i Paris, og lokale og regionale afdelinger i andre EU-lande.

Enhedspatentet vil give en ensartet beskyttelse i alle de deltagende EU-lande og forventes at øge effektiviteten af ansøgningsprocessen og reducere de administrative omkostninger, som virksomhederne står over for, når de søger om patentbeskyttelse i Europa.

GRATIS RÅD OG VEJLEDNING

Træk på vores specialisters store viden og erfaring med rettighedsbeskyttelse i hele verden.

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid. Det er naturligvis helt gratis.

Du kan også ringe til os på 70 22 88 68

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.