logo

Patentdatabaser

Patenter er en vigtig kilde til information om teknologier og innovation. De mange millioner offentliggjorte patentansøgninger og udstedte patenter indeholder en enorm mængde data om tekniske løsninger og metoder, som er søgt beskyttet gennem tiderne.

Disse oplysninger kan være af stor værdi. For eksempel, når det skal undersøges, om en ny opfindelse kan patenteres, når der er tvivl om, hvorvidt et nyt produkt krænker et patent eller når man skal vurdere værdien af et patent.

Informationer fra patentdatabaser kan desuden benyttes til at udnytte gratis teknologi fra patentansøgninger. En opfindelse kan således frit udnyttes i de lande, hvor patentbeskyttelsen er ophørt.

Herudover er patentinformation naturligvis en meget vigtig kilde til nyttige efterretninger om konkurrenters udviklingsaktiviteter og strategiske retning.

Her er links til fire internationale databaser, hvor du gratis kan søge information om patenter:

Kravene til patent

Ny opfindelse

Man kan kun få patent på opfindelser, som er nye på tidspunktet for indleveringen af patentansøgningen.

Kravet om nyhed er både absolut og globalt. Oplysninger om opfindelsen, som er lagt ud på internettet eller som på anden måde er blevet offentliggjort på f.eks. messer, seminarer eller i tidsskrifter, kan være nyhedsskadelige og ødelægge mulighederne for patent. Dette gælder uanset, hvor i verden oplysningerne er blevet offentliggjort. Det er derfor vigtigt at hemmeligholde opfindelsen indtil patentansøgningen er indleveret.

Bestil forundersøgelse

Opfindelseshøjde

Udover at være ny, skal opfindelsen adskille sig væsentligt fra den kendte teknik. Man taler om at opfindelsen skal have opfindelseshøjde. Det vil sige, at opfindelsen skal være udtryk for en nytænkning i metodisk eller teknisk henseende i forhold til den kendte teknik. Man kan med andre ord sige, at opfindelsen skal være udtryk for et "teknologisk spring", som kke er helt oplagt for en fagmand indenfor området.

Industrielt anvendelig

Opfindelsen skal være industrielt anvendelig dvs. en praktisk løsning på et problem, hvor løsningen er af teknisk karakter eller virkning og reproducerbar.

En teknisk løsning

For at en opfindelse kan patenteres, skal man være i stand til at forklare, hvordan idéen gennemføres. Dette kan for eksempel være i form af en tegning eller en teknisk beskrivelse,

Hvis du for eksempel har en idé til, hvordan gylle kan omdannes drikkevand, er det nødvendigt at du kan forklare, hvordan man rent teknisk gennemfører idéen.

Den tekniske gennemførelse kan være i form af et nyt apparat, en metode, en sammensætning eller proces. Det kan også være en forbedring på en maskine eller et produkt eller en ny proces til at skabe en genstand eller et resultat.

Det er ikke nødvendigt, at alle teknologier i opfindelsen er helt nye. Det nye element kan faktisk være en ganske lille del af hele ideen. Men hvis den lille del gør en stor forskel for de kommercielle muligheder, kan det være en vigtig og værdifuld opfindelse.

KONTAKT OS

Få råd og vejledning fra vores erfarne specialister

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

70 22 88 68

Mandag til fredag fra 8:00 - 16:00

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.