logo

Vejen til patent

Ansøgning

Der udarbejdes en patentansøgning, som indleveres til et nationalt patentkontor eller EPO.

Undersøgelse

Nar ansøgningen er indleveret, undersøger myndigheden om opfindelsen opfylder kravene til nyhed og opfindelseshøjde

Godkendelse

Du modtager besked om ansøgningen kan godkendes

Udstedelse af patent

Når ansøgningen er godkendt, udstedes patentet

Patentansøgning

Første skridt på vejen til et patent er selve patentansøgningen, som indeholder:

Beskrivelse

Beskrivelsen indeholder en forklaring af opfindelsen. Det forklares, hvad der er kendt i forvejen, hvad der er det nye ved opfindelsen, og hvilken teknisk virkning man opnår ved opfindelsen i sammenligning med den kendte teknik.

Beskrivelsen indeholder ligeledes en gennemgang af, hvordan opfindelsen kan realiseres i praksis. Gennemgangen skal være så tydelig, at en fagmand på området ved læsning af beskrivelsen kan udøve eller realisere opfindelsen.

Tegninger

Tegningerne indeholder illustrationer af opfindelsen. De enkelte detaljer på tegningerne forsynes med tal og/eller bogstaver, således at man kan henvise til dem i beskrivelsen. Består en tegning af mere end én figur, skal figurerne nummereres.

Patentkrav

Patentkravene angiver, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning.

Patentkrav formuleres typisk på den måde, at det første krav beskriver opfindelsen i den bredeste forstand udelukkende ved hjælp af de tekniske træk (midler), som er nødvendige for at opfindelsen kan fungerer som forklaret i beskrivelsen. I de efterfølgende patentkrav beskrives de mere detaljerede udførelsesformer af opfindelsen.

Man kan få patent på både produkter, apparater, fremgangsmåder (metoder) og anvendelser, men hvert patentkrav må kun angå en enkelt af disse patenttyper.

Sammendrag

Sammendraget er et kortfattet resume af ansøgningen, herunder hvilket teknisk problem, der løses, hvordan det i princippet løses og hvor opfindelsen især kan anvendes.

Betingelser for patent

Her er et overblik over de betingelser, som din opfindelse skal opfylde:

Ny opfindelse

Man kan kun få patent på opfindelser, som er nye på tidspunktet for indleveringen af patentansøgningen.

Kravet om nyhed er både absolut og globalt. Oplysninger om opfindelsen, som er lagt ud på internettet eller som på anden måde er blevet offentliggjort på f.eks. messer, seminarer eller i tidsskrifter, kan være nyhedsskadelige og ødelægge mulighederne for patent. Dette gælder uanset, hvor i verden oplysningerne er blevet offentliggjort. Det er derfor vigtigt at hemmeligholde opfindelsen indtil patentansøgningen er indleveret.

Bestil nyhedsundersøgelse

Opfindelseshøjde

Udover at være ny, skal opfindelsen adskille sig væsentligt fra den kendte teknik. Man taler om at opfindelsen skal have opfindelseshøjde. Det vil sige, at opfindelsen skal være udtryk for en nytænkning i metodisk eller teknisk henseende i forhold til den kendte teknik. Man kan med andre ord sige, at opfindelsen skal være udtryk for et "teknologisk spring", som kke er helt oplagt for en fagmand indenfor området.

Industrielt anvendelig

Opfindelsen skal være industrielt anvendelig dvs. en praktisk løsning på et problem, hvor løsningen er af teknisk karakter eller virkning og reproducerbar.

En teknisk løsning

For at en opfindelse kan patenteres, skal man være i stand til at forklare, hvordan idéen gennemføres. Dette kan for eksempel være i form af en tegning eller en teknisk beskrivelse,

Hvis du for eksempel har en idé til, hvordan gylle kan omdannes drikkevand, er det nødvendigt at du kan forklare, hvordan man rent teknisk gennemfører idéen.

Den tekniske gennemførelse kan være i form af et nyt apparat, en metode, en sammensætning eller proces. Det kan også være en forbedring på en maskine eller et produkt eller en ny proces til at skabe en genstand eller et resultat.

Det er ikke nødvendigt, at alle teknologier i opfindelsen er helt nye. Det nye element kan faktisk være en ganske lille del af hele ideen. Men hvis den lille del gør en stor forskel for de kommercielle muligheder, kan det være en vigtig og værdifuld opfindelse.

GRATIS RÅD OG VEJLEDNING

Træk på vores specialisters store viden og erfaring med rettighedsbeskyttelse i hele verden.

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid. Det er naturligvis helt gratis.

Du kan også ringe til os på 70 22 88 68

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.