logo

Vejen til patent

Ansøgning

Der udarbejdes en patentansøgning, som indleveres til et nationalt patentkontor eller EPO.

Undersøgelse

Nar ansøgningen er indleveret, undersøger myndigheden om opfindelsen opfylder kravene til nyhed og opfindelseshøjde

Godkendelse

Du modtager besked om ansøgningen kan godkendes

Udstedelse af patent

Når ansøgningen er godkendt, udstedes patentet

Patentansøgningen

Første skridt på vejen til et patent, er udarbejdelse af selve patentansøgningen. I den forbindelse er der visse krav til indholdet og udformningen, som er vigtige at overholde.

Patentansøgningen

En patentansøgning består af beskrivelse, tegninger, patentkrav og sammendrag.

Beskrivelsen
Beskrivelsen indeholder en forklaring af opfindelsen. Det forklares, hvad der er kendt i forvejen, hvad der er det nye ved opfindelsen, og hvilken teknisk virkning man opnår ved opfindelsen i sammenligning med den kendte teknik.

Beskrivelsen indeholder ligeledes en gennemgang af, hvordan opfindelsen kan realiseres i praksis. Gennemgangen skal være så tydelig, at en fagmand på området ved læsning af beskrivelsen kan udøve eller realisere opfindelsen.

Tegninger
Tegningerne indeholder illustrationer af opfindelsen. De enkelte detaljer på tegningerne forsynes med tal og/eller bogstaver, således at man kan henvise til dem i beskrivelsen. Består en tegning af mere end én figur, skal figurerne nummereres.

Patentkrav
Patentkravene udgør de centrale elementer i patentansøgningen. De angiver, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning.

Patentkrav formuleres typisk på den måde, at det første krav beskriver opfindelsen i den bredeste forstand udelukkende ved hjælp af de tekniske træk (midler), som er nødvendige for at opfindelsen kan fungerer som forklaret i beskrivelsen. I de efterfølgende patentkrav beskrives de mere detaljerede udførelsesformer af opfindelsen.

Man kan få patent på både produkter, apparater, fremgangsmåder (metoder) og anvendelser, men hvert patentkrav må kun angå en enkelt af disse patenttyper.

Sammendrag
Sammendraget er et kortfattet resume af ansøgningen, herunder hvilket teknisk problem, der løses, hvordan det i princippet løses og hvor opfindelsen især kan anvendes.

International videreførsel
Efter indleveringen af en dansk patentansøgning, er det muligt at videreføre ansøgningen internationalt.

I princippet skal man indlevere en patentansøgning i hvert af de lande, hvor man ønsker patentbeskyttelse. Man kan dog med stor fordel benytte en af de internationale patentordninger, PCT eller EPK, hvis man ønsker patent i flere lande.

Vigtig 1-årsfrist
Patentansøgningen skal videreføres senest et år efter indleveringen af den oprindelige ansøgning i Danmark. Hvis denne frist overskrides, vil det ikke siden hen være muligt at opnå patent på den samme opfindelse i andre lande end i Danmark. Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på 1-årsfristen.

Hvad betyder "Patent Pending"?

Mærket med "Patent Pending" tjener først og fremmest som en advarsel om, at produktet er på vej til at blive patentbeskyttet. Overfor forbrugerne kan mærkning med "Patent Pending" også få produktet til at fremstå som eksklusivt og unikt.

Hvis man mærker et produkt med "Patent Pending" bør man angive patentansøgningens nummer f.eks. DK 201700xxx. I henhold til patentlovgivningen er man nemlig forpligtet til på begæring at oplyse ansøgningens nummer, hvis man angiver, at der er ansøgt om patent.

Selvom "Patent Pending" advarer om et kommende patent, har mærkningen ingen betydning for størrelsen af en eventuel erstatning i tilfælde af patentkrænkelse. Krænkelser af patenter straffes kun fra den dag, hvor patentet eller patentansøgningen er officielt publiceret, og patentkravene foreligger på dansk.

Det er særdeles vigtig at mærkning med "Patent Pending" er korrekt. Det er ulovligt at anvende "Patent Pending", hvis der ikke er ansøgt om patent, hvis ansøgningen ikke vedrører det mærkede produkt eller hvis man har tilbagekaldt eller fået afvist patentansøgningen.

Undersøgelse af patentansøgningen

Efter indlevering af patentansøgningen undersøger patentmyndigheden om opfindelsen opfylder kravene for at kunne patenteres.

Nedenfor er gennemgået de vigtigste krav:

Ny opfindelse

Man kan kun få patent på opfindelser, som er nye på tidspunktet for indleveringen af patentansøgningen.

Kravet om nyhed er både absolut og globalt. Oplysninger om opfindelsen, som er lagt ud på internettet eller som på anden måde er blevet offentliggjort på f.eks. messer, seminarer eller i tidsskrifter, kan være nyhedsskadelige og ødelægge mulighederne for patent. Dette gælder uanset, hvor i verden oplysningerne er blevet offentliggjort. Det er derfor vigtigt at hemmeligholde opfindelsen indtil patentansøgningen er indleveret.

Bestil forundersøgelse

Opfindelseshøjde

Udover at være ny, skal opfindelsen adskille sig væsentligt fra den kendte teknik. Man taler om at opfindelsen skal have opfindelseshøjde. Det vil sige, at opfindelsen skal være udtryk for en nytænkning i metodisk eller teknisk henseende i forhold til den kendte teknik. Man kan med andre ord sige, at opfindelsen skal være udtryk for et "teknologisk spring", som kke er helt oplagt for en fagmand indenfor området.

Industrielt anvendelig

Opfindelsen skal være industrielt anvendelig dvs. en praktisk løsning på et problem, hvor løsningen er af teknisk karakter eller virkning og reproducerbar.

En teknisk løsning

For at en opfindelse kan patenteres, skal man være i stand til at forklare, hvordan idéen gennemføres. Dette kan for eksempel være i form af en tegning eller en teknisk beskrivelse,

Hvis du for eksempel har en idé til, hvordan gylle kan omdannes drikkevand, er det nødvendigt at du kan forklare, hvordan man rent teknisk gennemfører idéen.

Den tekniske gennemførelse kan være i form af et nyt apparat, en metode, en sammensætning eller proces. Det kan også være en forbedring på en maskine eller et produkt eller en ny proces til at skabe en genstand eller et resultat.

Det er ikke nødvendigt, at alle teknologier i opfindelsen er helt nye. Det nye element kan faktisk være en ganske lille del af hele ideen. Men hvis den lille del gør en stor forskel for de kommercielle muligheder, kan det være en vigtig og værdifuld opfindelse.

MODTAG ET TILBUD

KONTAKT OS

Få råd og vejledning fra vores erfarne specialister

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

70 22 88 68

Mandag til fredag fra 8:00 - 16:00

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.