logo

Internationalt varemærke

Hvis du ønsker at beskytte dit varemærke internationalt, kan du vælge enten at ansøge direkte hos de nationale myndigheder i de ønskede lande eller ansøge via det internationale ansøgningssystem kaldet Madrid-systemet.

Madrid-Systemet

Formålet med Madrid-systemet er at give virksomheder mulighed for at registrere deres varemærker i flere lande ved at indsende en enkelt ansøgning til WIPO. Eftersom det er en både tidskrævende og dyr proces at indgive nationale ansøgninger i hvert enkelt land, er der mange fordele ved at bruge et koordineret ansøgningssystem som Madrid-systemet.

Man kan få adgang til Madrid-systemet, hvis man har indleveret en national varemærkeansøgning (basisansøgning) i ét af de 122 medlemslande. Hvis du for eksempel har ansøgt om en varemærkeregistrering i Danmark eller EU, kan du benytte denne ansøgning, som basis for den internationale ansøgning.

Når en man ansøger om varemærkeregistrering via Madrid-systemet, skal ansøgningen blandt andet angive de lande, hvor man ønsker at beskytte sit varemærke. WIPO vil derefter foretage en undersøgelse af ansøgningen og videresende den til de relevante nationale myndigheder i hvert af de angivne lande.

Hvis ansøgningen godkendes af de nationale myndigheder, vil varemærket blive registreret i hvert af de angivne lande på samme måde som hvis ansøgningen var indgivet direkte til de nationale myndigheder.

  • Bestil et tilbud på en Madrid-ansøgning (nedenfor)

Varemærke i hele EU

I EU er det muligt at registrere et EU Varemærke, som giver eksklusiv ret til at bruge varemærket i alle 27 medlemslande.

Det er en hurtig, billig og effektiv måde at opnå beskyttelse i hele EU, og det kan give din virksomhed en stor konkurrencefordel.

For at registrere dit varemærke i EU skal du følge nogle specifikke trin og opfylde nogle krav. Indledningsvis bør du undersøge, om det ønskede varemærke allerede er registreret af andre virksomheder.

Når du har fået bekræftet at varemærket er tilgængeligt, er næste trin at få udarbejdet og indleveret ansøgningen til EUIPO.

Hvis ansøgningen opfylder de formelle krav, vil EUIPO offentliggøre dit varemærke i EU's officielle varemærketidende. Hvis der ikke indleveres indsigelser mod ansøgningen, vil EUIPO udstede et registreringsbevis.

En EU-varemærkeregistrering er gyldig i 10 år, hvorefter den kan fornyes i perioder på 10 år ad gangen.

  • Bestil EU-Varemærkeansøgning

Faldgruber i USA

Ansøgning om varemærkeregistrering i USA kan være en kompliceret proces, og der er mange regler og procedurer, som ansøgere skal følge. Det kan derfor være en god idé at hyre en professionel varemærkeadvokat, som kan guide dig gennem processen og hjælpe med at undgå faldgruber.

Før man ansøger om varemærkebeskyttelse, er det vigtigt at foretage en grundig søgning efter eksisterende varemærker. Hvis man ikke gør dette, kan man risikere at ansøge om et varemærke, som allerede er registreret af en anden, hvilket kan medføre at ansøgningen afvises.

En anden faldgrube er at medtage varer eller tjenesteydelser i varefortegnelsen, som ikke bliver brugt aktivt med varemærket. I USA er det afgørende at have en "real intention to use" for de varer og tjenesteydelser, som der ansøges beskyttelse for. Hvis ansøger ikke kan dokumentere en faktisk brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, som er inkluderet i varefortegnelsen, kan dette føre til afvisning eller annullering af varemærkeregistreringen.

For at undgå disse faldgruber er det vigtigt at hyre en erfaren advokat til at hjælpe med ansøgningsprocessen i USA. En professionel vil kunne udføre en grundig søgning efter allerede eksisterende varemærker, og sikre at formkravene overholdes. En advokat vil også kunne håndtere eventuelle konflikter med tidligere varemærker og give råd om, hvordan man bedst håndterer eventuelle afvisninger eller indsigelser fra USPTO.

  • Bestil US Varemærkeansøgning

Trængsler i Kina

Kina er et af de største markeder i verden, og tiltrækker virksomheder fra hele verden, der ønsker at udvide deres forretning.

Varemærkeregistrering i Kina er en afgørende del af mange virksomheders strategi for at beskytte deres immaterielle rettigheder og sikre deres brandidentitet på det kinesiske marked.

Desværre er der mange problemer med mængden af varemærkeregistreringer i Kina.

Antallet af registreringer er steget drastisk i de seneste år, og det har ført til en række udfordringer og faldgruber for virksomheder, der ønsker at registrere deres varemærker i Kina.

En af de største udfordringer er det store antal ikke-aktive varemærkeregistreringer, der blokerer for registreringen af nye varemærker.

En anden udfordring er, at varemærkeregistreringssystemet i Kina er både komplekst og uigennemsigtigt. Det kan være svært at navigere i systemet og forstå de forskellige krav og procedurer for at opnå en registrering.

For at undgå disse faldgruber er det vigtigt at få professionel hjælp til registrering af varemærker i Kina. En erfaren varemærkeadvokat kan hjælpe virksomheder med at navigere i det komplekse registreringssystem og sikre, at dit varemærke bliver beskyttet på det kinesiske marked.

  • Bestil kinesisk varemærkeansøgning

MODTAG TILBUD

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.