logo

Varemærket er dit kendetegn

Varemærket er det særlige kendetegn, som andre kender dig på.

Det kan for eksempel være navnet på din virksomhed, et logo, slogan, produktnavn eller domænenavn.

Når du registrerer dit varemærke, får du en eksklusiv ret til mærket. Herved kan du bedre kontrollere brugen og tjene penge på dit varemærke.

Du bør altid undersøge om dit varemærke er ledigt, før du ansøger om en registrering.

Det bedste firmanavn

Et godt firmanavn kan hjælpe med at skabe en stærk identitet og adskille virksomheden fra konkurrenterne, og dermed bidrage til dens succes.

Det kan ofte være en udfordring at finde på et godt navn. Det vigtigste er at finde et navn, der er unikt, relevant og let at huske for kunderne.

Det kan tage tid og kræve en del kreativ tænkning, men det kan være en vigtig investering i din virksomheds succes.

 • Mere om firmanavne

Er varemærket ledigt?

Du kan undersøge om et varemærke er ledigt ved at foretage en varemærkesøgning i nationale eller internationale varemærkeregistre. Her kan du søge efter tidligere registrerede varemærker og varemærker, der er under behandling i øjeblikket.

Her på rettigheder.dk kan du søge i mere end en million registrerede varemærker og varemærkeansøgninger, og se om der er tidligere registrerede varemærker eller ansøgninger, der minder om dit ønskede varemærke.

 • Søg i databaser

Vejen til det internationale varemærke

Når du har fået bekræftet, at dit varemærke ikke allerede er registreret eller beskyttet, kan du påbegynde ansøgningsprocessen.

Ansøgningsprocessen indebærer typisk en række trin, herunder udarbejdelse af ansøgning med varefortegnelse, indbetaling af gebyrer og undersøgelse af, om varemærket opfylder kravene til registrering.

En internationale registrering er ofte langvarig, og der vil være omkostninger forbundet hermed. Men det er værd at huske på, at beskyttelsen af dit varemærke er en investering, som kan være afgørende for din virksomhed.

 • Mere om vejen til international registrering


Husk på logoet

Et godt logo kan gøre det lettere for kunderne at genkende og huske din virksomhed, hvilket kan gøre det nemmere for dem at finde dig igen og vælge dig frem for dine konkurrenter. Et logo kan også signalere virksomhedens værdier og hvad den står for, hvilket kan hjælpe med at tiltrække de rette kunder og målgruppe.

Når du skal udarbejde et nyt logo, er der flere ting, du bør overveje. Først og fremmest skal du sørge for, at dit logo er unikt og skiller sig ud fra dine konkurrenters logoer. Du bør også overveje, om dit logo skal være simpelt eller mere komplekst, og om det skal være farverigt eller holdes i sort/hvid. Det er vigtigt, at dit logo er let genkendeligt og kan huskes af dine kunder.

 • Mere om logoer

Dit Varemærke ®

Undersøg om dit varemærke allerede er registreret

Ofte stillede spørgsmål

• Hvad er et varemærke?

Varemærker kan være afgørende for din virksomheds succes, da de hjælper med at skabe et "brand" og differentiere et produkt eller service på markedet.

Et stærkt varemærke kan øge din virksomheds synlighed og genkendelse blandt kunderne, og dermed øge dens konkurrenceevne og værdi.

Fordelene ved et varemærke er mange, og omfatter:

 1. Identitet og brandgenkendelse: Et varemærke kan hjælpe med at skabe en identitet for din virksomhed, et produkt eller en service og hjælpe med at opbygge genkendelighed for dit brand i markedet.

 2. Beskyttelse: Et varemærke giver dig eksklusive rettigheder til at bruge og beskytte dit brandnavn og logo mod kopiering og efterligninger fra andre virksomheder.

 3. Markedsføring og reklame: Et varemærke kan hjælpe med at promovere din virksomhed og produkterne og tjenesterne, som den tilbyder, og skabe en positiv forbrugeropfattelse af dit brand.

 4. Konkurrencefordele: Et stærkt varemærke kan give din virksomhed en konkurrencefordel i forhold til andre virksomheder på markedet og hjælpe med at tiltrække og fastholde kunder.

 5. Værdi: Et varemærke kan have en økonomisk værdi og kan være et aktiv for din virksomhed i form af goodwill og intellektuel ejendom.

 6. Juridiske fordele: Ved at have et varemærke kan du beskytte dit brand og forhindre andre virksomheder i at bruge et lignende eller identisk navn eller logo, hvilket kan hjælpe med at undgå juridiske problemer i fremtiden.

 7. Global beskyttelse: Et varemærke kan også give dig beskyttelse i andre lande, hvis du registrerer dit varemærke internationalt. Dette kan være vigtigt, hvis din virksomhed driver forretning på tværs af landegrænser eller planlægger at udvide internationalt.

Kontakt en specialist

• Hvad er de mest almindelige varemærker?

Et varemærke kan være en kombination af bogstaver, tal, logoer, billeder, lyde og endda dufte eller smage.

De mest almindelige typer af varemærker er:

 1. Ordmærker: Dette er varemærker, der består af en eller flere ord eller bogstaver, såsom Coca-Cola eller IBM.

 2. Figurmærker (logoer): Dette er varemærker, der består af et grafisk design eller et symbol, såsom Apple-logoet eller Nike-svoooshen.

 3. Kombinerede mærker: Dette er varemærker, der kombinerer et grafisk design eller symbol med ord eller bogstaver, såsom McDonald's gyldne buer eller Starbucks-logoet.

 4. Lydmærker: Dette er varemærker, der består af en bestemt lyd eller musik, som kan bruges til at identificere en virksomhed eller et produkt, såsom Intel Inside lydlogoet.

 5. Farvemærker: Dette er varemærker, der er baseret på en bestemt farve eller farvekombination, som kan bruges til at identificere en virksomhed eller et produkt, såsom T-Mobiles lyserøde farve eller UPS' brune farve.

 6. 3D-mærker: Dette er varemærker, der består af en tredimensionel figur, form eller struktur, som kan bruges til at identificere en virksomhed eller et produkt, såsom Toblerones bjergform eller Lego-klodser.

Kontakt en specialist

• Hvorfor bør jeg registrerer mit varemærke ?

Dit varemærke kan være afgørende for din virksomheds succes.

Der er flere grunde til, at det kan være en god idé at registrere dit varemærke:

 1. Eksklusive rettigheder: Når du registrerer dit varemærke, får du eksklusive rettigheder til at bruge varemærket i forbindelse med de varer og tjenester, som det er registreret til. Det betyder, at andre virksomheder ikke kan bruge eller efterligne dit varemærke uden din tilladelse.

 2. Beskyttelse mod kopiering: Ved at registrere dit varemærke, beskytter du det mod kopiering og efterligning af andre virksomheder. Hvis andre virksomheder forsøger at bruge et varemærke, der er forveksleligt med dit varemærke, kan du tage juridiske skridt for at beskytte dine rettigheder.

 3. Øget værdi: Et registreret varemærke kan have en højere værdi end et ikke-registreret varemærke, da det indikerer, at det er beskyttet og har en større sandsynlighed for at blive anerkendt og værdsat af kunderne.

 4. International beskyttelse: Hvis du ønsker at udvide din virksomhed til andre lande, kan et registreret varemærke give dig beskyttelse i de pågældende lande og gøre det lettere at håndhæve dine rettigheder.

 5. Forebyggelse af retssager: Ved at registrere dit varemærke kan du forhindre andre virksomheder i at registrere et varemærke, der ligner dit varemærke, og på den måde undgå kostbare retssager i fremtiden.

Generelt set kan registrering af dit varemærke give dig en stærkere juridisk beskyttelse og et stærkere grundlag for at opbygge din virksomhed og brand.

Kontakt en specialist

• Hvordan ansøger man om registrering?

Ansøgningsproceduren for registrering af et varemærke varierer lidt afhængigt af landet eller regionen, hvor du ønsker at registrere dit varemærke.

I det følgende beskrives de typiske trin i ansøgningsprocessen:

 1. Søg efter ledige varemærker: Det første skridt er at søge efter ledige varemærker i de relevante varemærkedatabaser for at sikre dig, at dit ønskede varemærke ikke allerede er registreret af en anden.

 2. Indsend din ansøgning: Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dig som ansøger, en beskrivelse af varemærket, og en fortegnelse over de varer og tjenester, som varemærket søges registreret for.

 3. Ansøgning gennemgås: Når din ansøgning er indleveret og ansøgningsgebyret er indbetalt, vil ansøgningen vil blive gennemgået af en sagsbehandler, som indledningsvis vurderer, om dit varemærke opfylder kravene for registrering. Dette kan tage flere måneder, og der kan herefter blive stillet yderligere spørgsmål til din ansøgning.

 4. Offentliggørelse af ansøgning: Hvis din ansøgning godkendes, vil den blive offentliggjort i varemærketidende, så eventuelle rettighedshavere har mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen.

 5. Registrering: Hvis ingen gør indsigelse mod ansøgningen, og der ikke er andre problemer, vil dit varemærke blive registreret. Du vil modtage en registreringsbevis, som bekræfter, at dit varemærke nu er registreret.

Det er vigtigt at bemærke, at ansøgningsproceduren kan variere i forskellige lande og regioner. Det kan derfor være en god idé at søge professionel hjælp fra en varemærkeadvokat for at sikre, at din ansøgning opfylder alle krav og procedurer.

Kontakt en specialist

• Hvad skal bestillingen indeholde?

Din bestilling skal indeholde oplysninger om det varemærke, som søges registreret.

Hvis du ønsker at registrere et logo, skal du vedhæfte et billede af mærket (tilladte formater er png, jpg eller pdf).

Bestillingen skal desuden indeholde oplysninger om de varer og/eller tjenesteydelser, der skal være dækket af registreringen.

Når vi modtager din bestilling, opretter vi sagen og klargør ansøgningen.

Vi rådgiver om vareklasser og udarbejder et udkast til varefortegnelse, som du får mulighed for at gennemgå og godkende inden ansøgningen indleveres.

Når du har godkendt varefortegnelsen, indleverer vi ansøgningen og afregner ansøgningsgebyret til myndigheden.

Kontakt en specialist

• Hvad er en varefortegnelse?

En varefortegnelse er en liste over de varer og tjenesteydelser, som registreringen skal omfatte.

Varefortegnelsen udgør en meget vigtig del af en varemærkeansøgning og den senere registrering, idet den angiver rammerne for ansøgningens omfang og den beskyttelse, der opnås med registreringen

Her er nogle anbefalinger, når du skal udarbejde en varefortegnelse:

 1. Start med at udarbejde en liste over alle de produkter og tjenesteydelser (services), som varemærket skal benyttes for.

 2. Skriv en mere detaljeret beskrivelse af hver vare eller tjenesteydelse i din varefortegnelse. Vær præcis og undgå at beskrive varer eller tjenesteydelser for bredt eller for generelt. Brug de specifikke termer, som er passende til hver enkelt vare eller tjenesteydelse.

 3. Det er vigtigt, at varefortegnelsen er dækkende, da det er ikke muligt at tilføje varer eller tjenesteydelser senere.

 4. Vær opmærksom på at ansøgningsgebyret dækker en vareklasse. Hvis du ansøger i flere vareklasser, skal du betale et gebyr for hver ekstra vareklasse.

 5. Hvis varefortegnelsen er upræcis eller der er fejl i klassifikationen, vil myndigheden foreløbigt afvise ansøgningen. Myndigheden til herefter fastsætte en frist for at indsende en besvarelse med en tilrettet varefortegnelse.

Vi hjælper dig

Når vi modtager din bestilling, gennemgår vores specialister dine oplysninger og bistår i forbindelse med udarbejdelse af varefortegnelsen.

Kontakt en specialist

• Hvad betyder kravet om særpræg?

Et varemærke skal have en vis grad af originalitet eller unikhed for at kunne blive registreret.

Det betyder mere konkret, at

 1. Dit varemærke skal være egnet til at adskille dit produkt fra andre produkter og

 2. Varemærket ikke må være beskrivende for de varer eller tjenesteydelser , hvorunder varemærket påtænkes anvendt. Det kan være ord, sætninger eller billeder, der beskriver egenskaber, kvaliteter, ingredienser, geografisk oprindelse eller andre træk ved produktet eller tjenesteydelsen.

Et eksempel på et beskrivende varemærke er "Helsejuice" for en juice, der markedsføres som sund og næringsrig. Det er beskrivende for produktet, og det giver forbrugerne en klar forståelse af, hvad produktet er og hvad det tilbyder.

Et varemærke, der har særpræg, er typisk en unik kombination af ord, symboler, farver eller andre karakteristika, der gør det let at genkende og adskille fra andre varemærker inden for samme kategori.

Et eksempel på et varemærke med særpræg er Apple's logo, som er en enkel, men unik kombination af en æbleformet figur og et bid.

Et varemærke kan opnå særpræg på forskellige måder. Her er nogle eksempler på, hvordan et varemærke kan opnå særpræg:

 1. Unikt navn eller logo: Et varemærke kan opnå særpræg, hvis det består af et unikt navn eller logo, der adskiller det fra andre varemærker på markedet.

  Jo mere originalt og unikt navnet eller logoet er, desto større chance er der for, at det vil blive anerkendt og accepteret som særpræget.

 2. Indarbejdelse: Et varemærke kan også opnå særpræg gennem langvarig brug og indarbejdelse på markedet.

  Jo længere et varemærke har været brugt og kendt på markedet, desto mere sandsynligt er det, at det vil blive anerkendt som særpræget.

Vi hjælper dig

Når du bestiller en varemærkeregistrering, undersøger vores specialister, om dit varemærke opfylder kravene om særpræg.

Hvis du har spørgsmål om særpræg, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt en specialist

• Hvad sker der efter indlevering af ansøgningen?

Såfremt ansøgningen opfylder de formelle krav, herunder at mærket opfylder kravene til særpræg, vil varemærket blive offentliggjort.

Fra offentliggørelsesdatoen løber der en periode, på typisk 2-3 måneder, hvor andre har mulighed for at gøre indsigelse mod ansøgningen.

Hvis der ikke, inden udløbet af indsigelsesperioden, gøres indsigelse mod ansøgningen og der ikke er andre udfordringer, så vil varemærket blive endeligt registreret.

I mange lande, herunder i EU og Danmark, undersøger myndighederne ikke af egen drift, om der allerede er registreret varemærker, som er forvekslelige med det nye varemærke. Indehavere af varemærkerettigheder må derfor selv holde øje med og gøre indsigelse, hvis de bliver opmærkesomme på, at et krænkende varemærke søges registreret.

Kontakt en specialist

• Hvor lang tid går der inden mærket er registreret?

Tiden det tager at registrere et varemærke afhænger af flere faktorer, herunder det land eller den region, hvor du ansøger om registrering, og om der er nogen udfordringer eller forsinkelser i ansøgningsprocessen. Generelt kan varemærkeregistrering tage fra flere måneder til flere år.

I Europa kan det tage op til 7-8 måneder at få en varemærkeansøgning behandlet, og i USA kan det tage op til 9-12 måneder. Hvis der er nogen udfordringer eller krav om yderligere dokumentation, kan processen tage længere tid.

Det er værd at bemærke, at det kan tage yderligere tid, før et varemærke er fuldt beskyttet. I mange lande er der en indsigelsesperiode, hvor tredjeparter har mulighed for at indgive indsigelser mod varemærkeregistreringen, og det kan tage tid at løse sådanne tvister.

Generelt er det en god idé at starte processen tidligt og søge rådgivning fra en professionel varemærkerådgiver for at sikre, at din ansøgning er korrekt og fuldt ud opfylder kravene til registrering.

Kontakt en specialist

• Hvor længe gælder en varemærkeregistrering?

En varemærkeregistrering gælder indledningsvis i 10 år, men kan forlænges med yderligere 10 år mod betaling af et fornyelsesgebyr.

I modsætning til andre rettigheder kan beskyttelsen af et varemærke således i princippet opretholdes i det uendelige. Det kræver blot at der sker fornyelse hvert 10. år.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom en varemærkeregistrering er gyldig i en bestemt periode, skal varemærket stadig anvendes på den måde, som det blev registreret til. Hvis varemærket ikke anvendes i den relevante tidsperiode eller bruges på en måde, der adskiller sig fra den registrerede brug, kan varemærkeregistreringen miste sin gyldighed.

Derfor er det vigtigt at sikre, at dit varemærke er aktivt og bliver brugt på den måde, som det blev registreret til, for at opretholde gyldigheden af varemærkeregistreringen.

Kontakt en specialist

• Hvad er varemærkeovervågning?

Overvågning af et varemærke er en vigtig proces for at beskytte dine rettigheder og sikre, at andre ikke misbruger eller kopierer dit varemærke.

Her er nogle trin, du kan tage for at overvåge dit varemærke:

 1. Hold øje med offentlige registre: Registre som Patent- og Varemærkestyrelsen, USPTO og EUIPO offentliggør varemærkeansøgninger og -registreringer, som du kan overvåge for at sikre, at ingen forsøger at registrere et varemærke, der ligner dit.

 2. Søg på internettet: Overvågning af internettet og sociale medier kan også hjælpe med at beskytte dit brand. Du kan bruge online værktøjer til at søge efter dit varemærke og overvåge dets brug på forskellige platforme.

 3. Professionel overvågningsservice: Hvis du ønsker en mere professionel og struktureret overvågning af dit varemærke, kan du overveje at tegne et abonnement på en professionel overvågningsservice. Overvågningen gennemføres ved brug af specialiserede værktøjer og ressourcer til at spore brugen af dit varemærke på tværs af forskellige platforme og markeder.

 4. Vær opmærksom på potentielle krænkelser: Hvis du ser en potentielt krænkende brug af dit varemærke, bør du straks tage kontakt til den person eller virksomhed, der bruger det, og informere dem om dine rettigheder og kræve, at de stopper brugen af dit varemærke.

Varemærkeovervågning er en vigtig procedure for enhver virksomhed, der ønsker at beskytte sit brand og sine immaterielle rettigheder.

Kontakt en specialist

• Hvordan fastsættes mit varemærkes værdi?

Der er flere faktorer, som har betydning for et varemærkes værdi. Her er nogle af de vigtigste:

 1. Registreringsstatus

  Et registreret varemærke giver ejeren en stærkere juridisk beskyttelse end et ikke-registreret varemærket. Et registreret varemærke har derfor normalt en højere værdi end et varemærke, der ikke er registreret.

 2. Popularitet

  Jo mere kendt og populært et varemærke er, desto højere kan værdien være. En undersøgelse af varemærkets omdømme og indarbejdelse er derfor vigtige ved fastsættelse af varemærkets værdi.

 3. Geografisk dækning

  Et varemærke, der er registreret og indarbejde i flere lande, vil typisk være mere værdifuldt end et varemærke, der kun er registreret og anvendt i et enkelt land.

 4. Konkurrencefordele

  Hvis varemærket giver ejeren en særlig konkurrencefordel i forhold til andre virksomheder på markedet, kan dette bidrage til at øge varemærkets værdi.

 5. Potentiale

  Hvis varemærket har potentiale til at indtage flere markeder eller anvendelsesområder, kan dette også bidrage til at øge dets værdi

En specialist i varemærker har ofte erfaring med at evaluere og vurderer varemærker ud fra forskellige kriterier og markedsdata. De kan hjælpe dig med at vurdere dit varemærkes værdi og give den en professionel vurdering, som du kan bruge til at træffe beslutning om salg, licensering og andre forretningsmæssige dispositioner.

Kontakt en specialist

• Hvordan overdrager man et varemærke?

Varemærker overdrages normalt ved en juridisk aftale mellem den nuværende ejer af varemærket (overdrageren) og en anden part (erhververen), som ønsker at overtage ejerskabet af varemærket.

Det er vigtigt at være opmærksom på følgende:

 1. Det er vigtigt at sikre, at varemærket, som er genstand for overdragelsen, er gyldigt og registreret korrekt i de relevante jurisdiktioner.

 2. Det er vigtigt at identificere alle parter i overdragelsen, og at sikre, at deres rettigheder og interesser er beskyttet.

 3. Det er vigtigt at få fastsat værdien af varemærket, baseret på en grundig evaluering af varemærkets økonomiske og markedsmæssige værdi.

 4. Det er vigtigt at få afklaret, hvilke forpligtelser der følger med overdragelsen af varemærket, f.eks. forpligtelser til at opretholde og beskytte varemærket.

 5. Det er vigtigt at sikre, at overdragelsen af varemærket er i overensstemmelse med lovgivningen og reglerne i alle relevante jurisdiktioner, hvor varemærket er registreret eller i brug.

 6. Det er vigtigt at sikre at overdragelsesaftalen indeholder alle relevante oplysninger om varemærket, herunder registreringsnummer og -dato, vare- eller tjenesteklasser, og geografisk dækning. Aftalen bør også indeholde oplysninger om de vilkår og betingelser, der skal opfyldes for at fuldføre overdragelsen, herunder betalingsbetingelser, tidsplan for overdragelsen og eventuelle garantier, der gives af overdrageren.

Når varemærket er overdraget, skal overdragelse registreres hos de relevante myndigheder i de lande, hvor varemærket er registreret. Dette kræver typisk indsendelse af en kopi af overdragelsesaftalen og betaling af registreringsgebyr.

Kontakt vores specialister

• Hvordan griber man ind overfor registreringer af lignende varemærker?

Hvis du opdager, at andre har ansøgt om et lignende varemærke, kan du tage følgende skridt for at beskytte din ret til varemærket:

 1. Vurder om der er risiko for forveksling: Først og fremmest bør du få vurderet, om det andet varemærke ligner dit eget varemærke i en sådan grad, at der er risiko for forveksling blandt forbrugerne. Dette kan du typisk gøre ved at undersøge, om de to varemærker er ensartede og/eller relaterede til samme eller lignende varer og tjenesteydelser.

 2. Forhandle med den anden part: Hvis det andet varemærke allerede er blevet godkendt, kan du overveje at kontakte ejeren af det andet varemærke for at forsøge at indgå en forligsmæssig aftale eller for at se, om de vil frivilligt vil ændre deres varemærke for at undgå forveksling med dit varemærke.

 3. Indlevere en indsigelse: Hvis du ikke kan nå til enighed med ejeren af det andet varemærke, bør du overveje at indgive en indsigelse til varemærkekontoret, hvor du argumenterer for, at det andet varemærke ikke bør registreres. Under indsigelsessagen vil både du og ansøgeren få adgang til at udtale sig. Herefter vurderer myndigheden, om varemærkerne er forvekslelige og afgør om ansøgningen skal afvises helt eller delvist.

 4. Hvis du har forpasset muligheden for at indlevere en indsigelse, har du mulighed for at anmode om en administrativ ophævelse af det krænkende varemærke.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at processen for at beskytte dit varemærke kan være tidskrævende og kræve juridisk bistand.

Det er en god idé at rådføre dig med en advokat, hvis du har brug for hjælp til at beskytte dit varemærke mod krænkelser.

Kontakt en specialist

• Hvilke skridt kan jeg tage, hvis mit varemærke krænkes?

Hvis du opdager, at andre bruger dit varemærke uden din tilladelse, er det vigtigt at tage skridt for at beskytte dine rettigheder til varemærket og forhindre yderligere krænkelser.

Her er nogle skridt, du kan tage:

 1. Kontakt den person eller virksomhed, der bruger dit varemærke, og informer dem om, at du har en registreret ret til varemærket og at de ikke har tilladelse til at bruge det. Hvis det er en fejl eller misforståelse, kan dette muligvis løse problemet.

 2. Hvis den person eller virksomhed, der bruger dit varemærke, ikke er villig til at stoppe brugen, kan du sende et officielt cease and desist-brev, som er en formel meddelelse om at standse enhver yderligere krænkelse af dit varemærke. Dette kan normalt sendes af en advokat.

 3. Hvis ovenstående ikke løser problemet, kan du tage retlige skridt og anlægge en sag mod den person eller virksomhed, der krænker dit varemærke. Dette kan gøres i retssystemet i det land eller den region, hvor dit varemærke er registreret. En advokat kan hjælpe dig med at tage de nødvendige skridt og forberede sagen.

Det er vigtigt at handle hurtigt og beslutsomt, når du opdager, at dit varemærke er blevet krænket. Jo hurtigere du tager skridt for at beskytte dit varemærke, jo lettere er det normalt at stoppe yderligere krænkelser og beskytte din rettighed til varemærket.

Kontakt en specialist

• Hvad betyder prioritetsdato?

Prioritetsdatoen refererer til den dato, hvor en varemærkeansøgning blev indleveret for første gang. Dette kan være i det land eller den region, hvor ansøgeren har søgt beskyttelse af varemærket, eller det kan være i forbindelse med en international varemærkeansøgning, hvor ansøgeren har indgivet en ansøgning i overensstemmelse med Paris-konventionen.

Prioritetsdatoen er vigtig, fordi det giver ansøgeren prioritet i forhold til andre ansøgere, der indleverer en ansøgning om samme varemærke i de samme lande eller regioner efter den oprindelige ansøgningsdato. Hvis en anden ansøger indleverer en ansøgning om samme varemærke efter din prioritetsdato, så kan deres ansøgning blive afvist på grund af din ansøgnings bedre prioritet.

Det er derfor vigtigt at sørge for at indleverer en varemærkeansøgning så tidligt som muligt, da dette vil give dig den tidligste prioritetsdato, og dermed den stærkeste beskyttelse af dit varemærke.

• Hvad betyder ®-symbolet?

®-symbolet er et symbol for registreret varemærke (Registered Trademark) og indikerer, at et varemærke er registreret hos det relevante varemærkekontor i det pågældende land eller region.

Når et varemærke er registreret, giver det ejeren eksklusive rettigheder til at bruge varemærket i forbindelse med de varer og tjenester, som det er registreret for, og det beskytter varemærket mod kopiering og efterligning.

Brugen af ®-symbolet på et varemærke angiver, at det er registreret og beskyttet i henhold til den relevante lovgivning, og at andre ikke kan bruge eller efterligne varemærket uden ejerens tilladelse. Det er vigtigt at understrege, at brugen af ®-symbolet kun er tilladt, når varemærket faktisk er registreret, og det kan være en overtrædelse af lovgivningen at bruge symbolet på et varemærke, der ikke er registreret.

Kontakt en specialist

Dansk Varemærke ®

Beskyt navn, logo eller slogan i Danmark

5.000,- ekskl. moms

Bestil

EU Varemærke ®

Beskyt navn, logo eller slogan i alle 27 EU-medlemslande (inklusiv Danmark)

10.375,- ekskl. moms

Bestil

UK varemærke ®

Beskyt navn, logo eller slogan i UK

5.750,- ekskl. moms

Bestil

GRATIS RÅD OG VEJLEDNING

Træk på vores specialisters store viden og erfaring med rettighedsbeskyttelse i hele verden.

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid. Det er naturligvis helt gratis.

Du kan også ringe til os på 70 22 88 68

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.