logo

Beskyt dit varemærke

Varemærket er det særlige kendetegn, som andre kender dig på.

Det kan for eksempel være et firmanavn, et logo, slogan, produktnavn eller domænenavn.

Du kender sikkert det lille ®-symbol, som diskret advarer om at varemærket er beskyttet (Registered Trademark).

®-symbolet signalerer ikke blot oprindelsen eller ejerskabet til en bestemt vare eller service, men også at der består en eksklusiv ret for ejeren eller sælgeren til at benytte mærket.

Når du registrerer dit varemærke, får du en eksklusiv ret til mærket. Herved kan du bedre kontrollere brugen af mærket og tjene penge på dit "brand".

Tre gode grunde til at registrere dit varemærke

Ejerskab


Når du registrerer dit varemærke, opnår du en eneret til at gøre erhvervsmæssig brug af mærket, og kan samtidig forbyde andre at bruge varemærket

Effektiv beskyttelse


En registrering indebærer en tidsubegrænset beskyttelse af dit varemærke (mod fornyelse hvert 10 år). Du vil også få mulighed for at udstyre dit varemærke med det velkendte ®-symbol.

God forretning


Et beskyttet varemærke vil kunne styrke din virksomheds goodwill og være af stor økonomisk værdi. Du vil også kunne licensere dit varemærke ud til andre.

Ofte stillede spørgsmål om varemærker

• Hvad er et varemærke?

Varemærket er det særlige kendetegn, som identificerer din virksomhed. Det kan for eksempel være et virksomhedsnavn, et logo eller et slogan.

Varemærket adskiller din virksomheds produkter fra alle andres, og kan være dit mest værdifulde aktiv.

• Hvorfor bør jeg registrerer mit varemærke ?

Dit varemærke kan være særdeles vigtigt for din virksomheds succes.

Med en varemærkeregistrering opnår du en eneret til at gøre erhvervsmæssig brug af dit varemærke. Det betyder at du kan forbyde andre at gøre brug af lignende mærker.

• Hvad skal varemærkeansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om det varemærke, som søges registreret. Hvis du ønsker at registrere et logo, skal du vedhæfte et billede af mærket (tilladte formater er png, jpg eller pdf).

Ansøgningen skal desuden indeholde en varemærkefortegnelse dvs. en fortegnelse over de varer og/eller tjenesteydelser, der skal være omfattet af mærket.

Vareklasserne er med til at definere hvilke varer og tjenesteydelser, som varemærket skal registreres for.

Ønsker du at vide mere om vareklasser, kan du læse mere i vores dokument "Krav til registrering", som du finder nederst på denne side.

• Hvad kræver det at få varemærket registreret?

Såfremt ansøgningen opfylder de formelle krav, herunder at mærket opfylder kravene til særpræg, vil varemærket blive offentliggjort.

Fra offentliggørelsesdatoen løber der en periode, på typisk 2-3 måneder, hvor andre har mulighed for at gøre indsigelse mod ansøgningen.

Hvis der ikke, inden udløbet af indsigelsesperioden, gøres indsigelse mod ansøgningen, så vil varemærket blive endeligt registreret.

I mange lande, herunder i EU og Danmark, undersøger myndighederne ikke af egen drift, om der allerede er registreret varemærker, som er forvekslelige med det nye varemærke. Indehavere af varemærkerettigheder må derfor selv holde øje med og gøre indsigelse, hvis de bliver opmærkesomme på, at et krænkende varemærke søges registreret.

• Hvad betyder kravet om særpræg?

Dit varemærke skal have fornødent særpræg. Det betyder mere konkret, at

  1. Dit varemærket skal være egnet til at adskille dit produkt fra andre produkter og

  2. Varemærket ikke må være beskrivende for de produkter, hvorunder varemærket påtænkes anvendt.

Et varemærke anses for beskrivende, når varemærket udelukkende består af ord eller figurer, der kan beskrive en egenskab ved de varer eller tjenesteydelser, som mærke kan søges registreret for.

Kravet om særpræg skal sikre, at det varemærke som søges beskyttet, rent faktisk vil blive opfattet som et kendetegn hos den relevante kundekreds.

• Hvad koster en varemærkeregistrering?

Prisen for varemærkeregistrering afhænger af i hvilke lande du ønsker dit varemærke registreret:

  • DK varemærkeregistrering: 5.000 kr.

  • EU varemærkeregistrering: 10.375 kr.

  • UK varemærkeregistrering: 5.750 kr.

  • US varemærkeregistrering: 12.500 kr.

  • Norsk varemærkeregistrering: 6.300 kr.

  • Kinesisk varemærkeregistrering: 8.350 kr.

Ovennævnte priser dækker en ansøgning i 1 vareklasse. Priserne er uden moms.

Hvis du ønsker at registrere dit varemærke i flere lande, kan det ofte betale sig at ansøge via Madrid-systemet. Du er velkommen til at fremsende oplysninger om varemærket og de ønskede lande, så vender vi hurtigt retur med et tilbud.

• Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Sagsbehandlingstiden varierer meget fra land til land.

Typisk vil der gå 5 - 7 måneder før dit varemærke er endeligt registreret.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at din ansøgning får prioritet fra ansøgningsdatoen. Det betyder, at varemærket reelt er beskyttet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er indleveret, selvom der måtte forløbe adskillige måneder inden registreringen endelig er gennemført.

• Hvor længe gælder en varemærkeregistrering?

En varemærkeregistrering gælder indledningsvis i 10 år, men kan forlænges med yderligere 10 år mod betaling af et fornyelsesgebyr.

I modsætning til andre rettigheder kan beskyttelsen af et varemærke således i princippet opretholdes i det uendelige. Det kræver blot at sker fornyelse hvert 10. år.

• Hvad gør jeg, hvis andre ansøger om registrering af et lignende mærke?

Hvis det ikke er muligt at finde en forligsmæssig løsning med modparten. kan du vælge at indlevere en indsigelse til registreringsmyndigheden.

Under indsigelsessagen vil både du og din modpart få adgang til at udtale sig.

Det vil i sidste ende være myndigheden, som tager stilling til om varemærkerne er forvekslelige.

Hvis du har forpasset muligheden for at indlevere en indsigelse, har du mulighed for at anmode om en administrativ ophævelse at varemærket.

Har du gerne vil vide mere om dine muligheder, er du altid velkommen til at kontakte os. Derudover kan du også læse dokumentet "Krænkelser", som du finder nederst på denne side.

• Hvad gør jeg, hvis mit varemærke bliver krænket?

Hvis dit varemærke bliver brugt uden dit samtykke, er det vigtigt at reagere meget hurtigt.

Der er typisk flere forskellige reaktionsmuligheder, som må tilpasses den konkrete situation.

Er der tale om en mindre »utilsigtet« krænkelse, er det ofte tilstrækkeligt at sende en skriftlig advarsel til den krænkende part. Er der derimod tale om en mere alvor trussel, vil der ofte være behov for en mere robust reaktion gennem retssystemet, herunder anlæggelse af en forbudssag.

Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister og få en gratis vurdering af din sag.

KONTAKT OS

Få råd og vejledning fra vores erfarne specialister

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

70 22 88 68

Mandag til fredag fra 8:00 - 16:00

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.